Časopis Česká literatura vydávaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR je dočasně plně dostupný (včetně nejnovějších čísel). Ve spolupráci s ÚČL budeme v následujících týdnech a měsících přinášet příspěvky upozorňující na ty články, jež by měly zůstat čtenářům dostupné trvale.

ČESKÁ LITERATURA 2/2020

František Kölbl: Kulturní konstruování Krále Šumavy

„Předkládaná studie se zabývá literárními a filmovými reprezentacemi tzv. Krále Šumavy a příběhy, které jsou námětem blízké (převaděči a ochrana státní hranice). Sleduje provázanost jednotlivých děl s jejich dobovým kontextem a médiem. Pozornost je věnována také intertextové „komunikaci“ mezi díly navzájem a vztahu jednotlivých postav Krále Šumavy k předobrazům z aktuálního světa. Důraz je kladen na analýzu filmu (a stejnojmenného románu) Král Šumavy společně s porevolučními prózami Smrt Krále Šumavy a Návrat Krále Šumavy. Na závěr jsou artikulovány spojující i protikladné rysy jednotlivých reprezentací, které často úzce souvisí s dobou vzniku konkrétního díla.“

Zanechat odpověď