Časopis Česká literatura vydávaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR je dočasně plně dostupný (včetně nejnovějších čísel). Ve spolupráci s ÚČL budeme v následujících týdnech a měsících přinášet příspěvky upozorňující na ty články, jež by měly zůstat čtenářům dostupné trvale.

Česká literatura 4/2019

Jakub Češka: Poslední román Milana Kundery jako reflexe, reinterpretace a pointa svébytné autorské poetiky. Studie o slavnosti bezvýznamnosti

„Milan Kundera ve svém posledním románu La fête de l’insignifiance (Slavnost bezvýznamnosti [Kundera 2014]) rázně vykročil za horizont svého dosavadního díla, a to přesto, či právě proto, že v něm najdeme pro autora typické tvůrčí  postupy  (kompoziční  propracovanost,  její  komplexnost,  specificky  pojatou vnitřní fokalizaci, soustředěnost na stěžejní téma, důraz na sémantickou konkretizaci, oneirickou naraci, obdobné motivy…). Jelikož autor radikalizuje a tvůrčím způsobem přetváří svoji poetiku, je zjevné, že si nevystačíme pouze s tím, jak jsme si navykli rozumět jeho předchozímu dílu. Pokud porovnáme tento román s autorovou předchozí tvorbou, můžeme jej chápat jako její určité přehodnocení, zároveň také jako její zašifrování.“

František Kölbl: Kulturní konstruování Krále Šumavy

Zanechat odpověď