Váchal napsal tři roky před smrtí v soukromé korespondenci: „Našinec dneska nestojí za halíř a pozornost – kdo dnes o V. ví? – jsem vyvržen ze středu společnosti normálních lidí, křest socialismu přijavších. A proto nechte 82letého blázna v tichu a klidu odejít ke všem čertům, s nimiž tak rád koketoval. Neboť co není, teprve […]

Aktualizace z 31. 8. 2016: Doplňujeme odkazy na články s podobnou tematikou (viz níže). Dříve se děti neměly tak dobře jako dnes, zato si svých rodičů více vážily. Proč? My jsme jako král bez šatů. Dříve dítě vidělo tátu nejenom v okamžiku, kdy se rozčílil a dal mu pár facek, ale i v řadě pozitivních […]

„V Radioservisu to asi mysleli dobře, když si řekli, že vydají ve formátu MP3 četbu románu Karla Poláčka Hlavní přelíčení. Věděli, že ani nemusejí shánět (tudíž honorovat) editora, režiséra, herce… Stačí z rozhlasového archivu vytáhnout starou nahrávku. Neměli to dělat. Posluchači Československého rozhlasu mohli slyšet Hlavní přelíčení v šesti pokračováních od 29. května do 3. […]

„Lingvistka Jana Matúšová (55), jež svou vědeckou kariéru spojila s Ústavem pro jazyk český, kde v letech 1986-2010 pracovala v onomastickém oddělení, přišla s monografií nazvanou Německá vlastní jména v češtině (Nakladatelství Lidové noviny, 318 stran). Je to poutavě napsaná popularizační práce stojící na solidních odborných základech. Paní Matúšová rozdělila svou práci na tři oddíly: […]

Ta událost tehdy nehýbala národem, protože o ní skoro nikdo nevěděl. A přece měla pro naše dějiny zásadní význam. Není připomínána, oslavována, ba naopak: je docela zapomenuta. Co se stalo? Josef Jungmann po šestnácti letech končí svou litoměřickou štaci a vrací se do Prahy. Píše se 1. listopad 1815. (…) České národní obrození je více […]