Z článku publikovaného v Magazínu Univerzity Karlovy Forum: Jak dětem počátky usnadnit a ověřit, že vědí, co čtou, zkoumají vědci a vědkyně z Pedagogické fakulty UK a Fakulty humanitních studií UK. „Zkoumáme efekt takzvané gamifikace, kdy jsou počítačové hry využívány k osvojení nové znalosti či dovednosti. Dítě hraje hru a v podstatě si moc neuvědomuje, že se u toho učí číst,“ říká Gabriela Seidlová Málková z FHS UK, která se svým týmem aplikovala do češtiny holandskou herní aplikaci Karaton.  Otázky, jak dosáhnout toho, […]

„Jsem především učitelka. Přemýšlím, jak učit, jak učit přemýšlet, jak učit přemýšlet o čtení a digitálních technologiích. Didaktika pro mě není jen přesně nalinkovaný prostor, ale příležitost najít vhodnou cestu pro každého. I pro mě samotnou. Čtení a digitální technologie jsou této cesty součástí. Učím hlavně češtinu na základní škole ve Vranovicích u Brna. Ale spoustu inspirace jsem potkala v projektech jako byl Digigram, PPUČ, SYPO a především GEG. Nebo na sociálních […]

Stanete se i vy Pročteným místem 2023? Možná zároveň patříte k těm, kteří pracují v knihovně, v rodinném centru, pořádají letní tábory nebo mají svůj blog a rádi byste se do Pročteného léta zapojili i se svými tipy na knihy. Právě vy se můžete stát Pročteným místem. Stačí se zaregistrovat na našem webu a e-mailem k vám přijde Brožura pro Pročtená místa se všem informacemi A co v PDF brožury najdete? Věříme, že díky těmto materiálům budete mít […]

Podcast na stránkách ČRo Vltava

Z rozhovoru s Hanou Košťálovou, programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu: Co to vlastně znamená, že někdo umí „dobře číst a psát“? Automaticky by si člověk představil třeba krasopis nebo rychlost čtení…  Dobře číst znamená porozumět tomu, co text doslova říká: to je základ. Pokud nerozumíme slovům a větám, nemůžeme přemýšlet o tom, co text znamená – proč byl napsán, čeho chtěl autor dosáhnout a u koho. Čtenář potřebuje rozklíčovat také to, jak […]

Materiál je dostupný na gramotnosti.pro; o projektu více zde. Z úvodu: Představujeme vám publikaci Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Publikace vznikla pro učitele mateřských a základních škol jako nástroj, který usnadňuje stanovování výukových cílů a poskytuje podporu pro sledování pokroku dětí a žáků ve čtenářské gramotnosti napříč praxí školy. Primárním cílem je poukázat nejen na to „co“ a „proč“ učit, ale především „jak“ učit, aby každé dítě a každý […]

ČŠI: Mezinárodní šetření PISA 2018: Koncepční rámec hodnocení čtenářské gramotnosti ČŠI: Mezinárodní šetření PISA 2018: Národní zpráva NÚV: Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, Katedra preprimární a primární pedagogiky a Katedra české literatury ve spolupráci s Českou společností „Dyslexie“ a Společností pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA) uspořádala konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe. Konference byla připravena s odbornou podporou Univerzity Karlovy v programu Cooperatio: Psychological Sciences a General Education and Pedagogy. Cílem konference bylo představit výsledky aktuálních vědeckých výzkumů […]

Z článku na Seznamzpravy.cz: Z knihkupectví začaly rychle mizet různé, donedávna méně prodávané romány. Ukázalo se, že příčinou je BookTok – tiktoková scéna knižních influencerů. Ta vytváří nové bestsellery a výrazně mění způsob, jakým literaturu vnímáme. TikTok rozhodně není první sociální sítí, na které se objevili knižní influenceři. Před BookTokem už tu bylo BookTube a Bookstagram, a mnozí ještě máme v paměti plané morální paniky z toho, že youtubeři hodnotící knihy seberou práci literárním kritikům. Žádná sociální síť […]