Z článku publikovaného v Magazínu Univerzity Karlovy Forum:

Jak dětem počátky usnadnit a ověřit, že vědí, co čtou, zkoumají vědci a vědkyně z Pedagogické fakulty UK a Fakulty humanitních studií UK. „Zkoumáme efekt takzvané gamifikace, kdy jsou počítačové hry využívány k osvojení nové znalosti či dovednosti. Dítě hraje hru a v podstatě si moc neuvědomuje, že se u toho učí číst,“ říká Gabriela Seidlová Málková z FHS UK, která se svým týmem aplikovala do češtiny holandskou herní aplikaci Karaton

Otázky, jak dosáhnout toho, aby knížky a příběhy v nich děti vtáhly a samy chtěly číst, si kladou odborníci všude na světě. I v didaktice nastal velký posun. Místo takzvaného tradičního pojetí (důrazu na techniku čtení) se začali pedagogové soustředit na motivaci dětí a jejich porozumění čtenému, což je prezentováno již ve studijních textech Pedagogické fakulty UK z roku 1993. Jejich spoluautorka, profesorka Radka Wildová, pak toto pojetí přímo pojmenovala jakožto gramotnostní ve své habilitační práci.

Kategorie: Čtenářství

Zanechat odpověď