ČŠI: Mezinárodní šetření PISA 2018: Koncepční rámec hodnocení čtenářské gramotnosti ČŠI: Mezinárodní šetření PISA 2018: Národní zpráva NÚV: Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, Katedra preprimární a primární pedagogiky a Katedra české literatury ve spolupráci s Českou společností „Dyslexie“ a Společností pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA) uspořádala konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe. Konference byla připravena s odbornou podporou Univerzity Karlovy v programu Cooperatio: Psychological Sciences a General Education and Pedagogy. Cílem konference bylo představit výsledky aktuálních vědeckých výzkumů […]

Z článku na Seznamzpravy.cz: Z knihkupectví začaly rychle mizet různé, donedávna méně prodávané romány. Ukázalo se, že příčinou je BookTok – tiktoková scéna knižních influencerů. Ta vytváří nové bestsellery a výrazně mění způsob, jakým literaturu vnímáme. TikTok rozhodně není první sociální sítí, na které se objevili knižní influenceři. Před BookTokem už tu bylo BookTube a Bookstagram, a mnozí ještě máme v paměti plané morální paniky z toho, že youtubeři hodnotící knihy seberou práci literárním kritikům. Žádná sociální síť […]

Z doprovodného článku k pořadu Souvislosti na webu Českého rozhlasu: Pokud však děti doma nemají žádný čtenářský vzor, i přesto si mohou cestu ke čtení najít mnoha jinými způsoby. Jedním takovým inspirátorem bývá škola. „Dělali jsme výzkumy a hovořili s dětmi, které neměly doma předčítání. Ukázalo se, že pokud se setkaly ve škole s nějakým inspirativním učitelem, který jim doporučil jisté knihy, tak se z nich stali také dobří a […]

Anotace studie z časopisu Pedagogická orientace (r. 31, č. 4): Výzkumná studie popisuje čtení rodiče s dítětem předškolního věku. Cílem bylo zjistit, jaké interakční strategie používají rodiče při čtení příběhu, jaké možnosti rozvoje dítěte tyto strategie nabízí a jaké role v této interakci hraje dítě. Participanty výzkumu bylo 20 rodičů a jejich děti. Data byla získána pomocí přímého pozorování interakce a její zvukové nahrávky. Bylo identifikováno sedm interakčních strategií rodiče, […]

Z článku na webu Heroine.cz: Tento článek nemá ambice stát se univerzálním návodem, jak naučit děti číst v digitálním světě, ale spíš nabízí cesty, jak v očích vašeho potomka udělat ze čtení příjemnou činnost. Dokonce takovou, která může konkurovat koukání na filmy nebo paření gamesek. Začněte brzo A to opravdu brzo, klidně dřív, než vaše dítě začne chodit. Leporel je na knihkupeckých pultech dost, s textem i bez něj nebo […]

Z doprovodného článku k rozhovoru na Radiu Wave: „Audioknihy jsou i pro lidi, kteří nemají čas na čtení. Poslech audioknih totiž umožňuje několik činností najednou, můžete u toho třeba žehlit. U četby by se vám to nestalo,“ vysvětluje Lukáš Vavrečka, který společně s Klárou Smolíkovou napsal knížku Nečtu! Poslouchám: Průvodce báječným světem audioknih. Knížka obsahuje kapitoly, které slouží jako argumenty, proč poslouchat audioknihy a nebýt skeptikem. Nejčastějším argumentem proti poslechu […]

Aktualizace z 3. 4. 2022: Maturitní práce jsou zřejmě stále většinově hodnoceny na základě pojetí a materiálů Cermatu – opět registrujeme mimořádný zájem o tento starší příspěvek. Nedávno jsem navštívil seminář KOSS k písemné práci. Chodím tam každý rok, i když nemusím, a vždy se dovím něco, co bych se jinde nedověděl. Obávám se, že ti hodnotitelé, kteří na KOSS nechodí, tyto důležité informace budou postrádat. Texty v rámečcích jsou […]

Daniela Fischerová: Hrůzostrašná zpráva o šnecích Michael Ende: Děvčátko Momo a ukradený čas Román v dopisech J. H. Krchovský: Narážeje do lidí