Souhrn materiálů publikovaný MŠMT

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Anotované odkazy na materiály, projekty

Romská literatura pro děti a mládež (od 2. poloviny 20. století do současnosti)
Bc. Kristýna Bendová – závěrečné práce, KČJL PdF MU (2010). Věnuje se historii romského etnika, vývoji
jazyka, folklóru, romských postav v literatuře. Autorka se snaží o systematické utřídění, analýzu konkrétních děl, vč. ukázek.
https://is.muni.cz/th/rz2c2/

Literatura s romskou tematikou pro děti a mládež
Jana Netolická – diplomová práce KČJL PdF MU (2007). Kritické zhodnocení dostupné literatury pro děti
a mládež, v níž je přítomna romská tematika – s možností využití při hodinách multikulturní výchovy na 1. stupni ZŠ.
https://is.muni.cz/th/sz5d6/DP_Netolicka.pdf


Metodiky
Druhá směna – Jak využívat literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ
Učebnice vč. metodiky a lekcí ke stažení
http://www.romanovodori.cz/ucebnice/
Rozumění. Literatura Romů (nejen) ve výuce romských žáků
Čítanka a metodická příručka pro učitele ke stažení (Nakladatelství romské literatury KHER)
https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/02/43/16/rozummeni.pdf


Jiné – romská literatura
KHER, z. s.
, nezisková organizace, která se orientuje zejm. na podporu literatury a orální historie Romů a dalších marginalizovaných skupin, rozšiřování odborných a popularizačních děl o Romech, podporu romštiny jakožto svébytného jazyka, zpřístupnění literatury a orální historie Romů, zvýšení povědomí o ní. Vytváří platformu pro setkávání romských spisovatelů.
https://kher.cz/


Příklady romské literatury – KHER:

Eliášová Irena: Naše osada – smutné, veselé i tajemné příběhy Romů (2008);
Podhradská Květoslava: Povídání u povidel/ O vakeriben paš o lekvaris (2022): Taiková Sofia: Žofi Z-4515 (2022);
Fabiánová Tera: Jak jsem chodila do školy/ Sar me phiravas andre škola (2022);


Další příklady literatury romské a o Romech (různí nakladatelé, starší vydání):

Elena Lacková: Romane paramisa – Romské pohádky; Marie Voříšková: Zpívající housle; Stanislav Filip: Pohádky z jisker a dýmu; Hana Doskočilová: O Mamě Romě a romském pámbíkovi; Andrej Giňa: Bijav/Svatba; Jana Červenková: Čtyřlístek pro štěstí; Monika Elšíková: Bubu; Marcella Marboe: Madlenka a kůň Zlatohřívák; Mária Halasiová: V poslední lavici; Lilly Hodáčová: Ondřejka; Martina Drijverová: Heřmánci; Hana Doskočilová: Lenoši a rváči z Kloboukova; Ivona Březinová: Začarovaná třída

Knihy v klubech, které možná nikdo nečte
Článek Máši Bořkovské, expertky na vzdělávání romských žáků, popularizující díla romských autorů ve
školních a čtenářských klubech
https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media//Metody/clanekoromskeliteraturedoklubudef-1.pdf

O romské literatuře viz též zde, zde a zde.

Zanechat odpověď