Souhrn materiálů publikovaný MŠMT ČESKÝ JAZYK A LITERATURAAnotované odkazy na materiály, projekty Romská literatura pro děti a mládež (od 2. poloviny 20. století do současnosti)Bc. Kristýna Bendová – závěrečné práce, KČJL PdF MU (2010). Věnuje se historii romského etnika, vývojijazyka, folklóru, romských postav v literatuře. Autorka se snaží o systematické utřídění, analýzu konkrétních děl, vč. […]

Rozhovor na webu Českého rozhlasu Plus. V úvodu se uvádí: „Romové, přeložil jsem pro vás do romského jazyka knihu, která je mi nejdražší,“ píše se v úvodním slovu ke knize nazvané O Névo Zákonos, tedy k Novému zákonu v romštině. „Jsem Rom narozený do romské rodiny. Když ale ke mně bůh poprvé promluvil, mluvil česky,“ […]

Tera Fabiánová: Navečer přišla jsem Přišla jsem v noci – všichni spí,jen starý ořech na dvoře tiše vypráví,jaké se mu teď zdají sny o Romech.Nedaleko stromu náš domek stojí. Bože, jak je to dávno,co přišli, že se vdávám!Měsíc potají hleděl,jaké mi zásnuby strojí.Byla jsem mladičká,styděla jsem se, měla strach,objala jsem ořech a hořce plakala.Matka mě […]