Dotaz:

S kolegy jsme dnes při obědě řešili problém s větou, kterou jsme našli v článku na serveru idnes.cz.
Odstavec s problémovými pasážemi zni: Zakotvila zde loď Mariner of the Seas. Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavily se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstaly 20 hodin. Pak se plavily do Šanghaje.

Prosím o váš názor:
1. Je správně „y“ na konci slov připluly, zastavily, zůstaly, plavily? Nemělo by být namísto „y“ na konci těchto slov spíše písmeno „o“ – připlulo, .plavilo?
2. Jaký je podmět ve větě Tři tisíce . Šanghaje? Je to slovo tisíce nebo pasažérů?

Pan P. F.

Odpověď ASČ:

Ad 1)
Tento jev řeší jak tištěná Pravidla českého pravopisu, tak Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český (vizte http://prirucka.ujc.cas.cz, kde je možno vyhledat podrobné poučení).

Odpovídáme tedy jen stručně: Jedná se o dvojí možnou shodu přísudku s podmětem, a to buď mluvnickou, nebo podle smyslu. Internetová jazyková poradna ÚJČ uvádí tento příklad, analogický s větami dotazovanými zde: Tisíce demonstrantů protestovaly (i protestovalo) na hlavním náměstí, v přilehlých uličkách pak vyvolávaly (i vyvolávalo i vyvolávali) krvavé potyčky. Číslovka tři zde nic nemění; jiná situace by nastala, kdybychom řešili případ Pět tisíc demonstrantů protestovalo…
Cituji z Internetové jazykové příručky: „Jsou-li podmětem výrazy desítky, stovky, tisíce, statisíce, miliony, miliardy, píšeme v příčestí -y, u výrazu tisíce lze zvolit i koncovku -o:
Stovky mužů se rozburácely na tribunách.
Tisíce lidí se sešly
(i sešlo) ve sportovní hale.
Miliony žen se rozhodly připojit se k protestu.

 Z toho nám vyplývá, že pravopisně náležité jsou všechny tyto varianty:
Tři tisíce pasažérů připluly/připlulo ze Singapuru, zastavily se/zastavilo se/zastavili se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstaly/zůstalo/zůstali 20 hodin. Pak se plavily/plavilo/plavili do Šanghaje.
Netřeba jistě podotýkat, že nelze dost dobře měnit pojetí poté, co jedno již bylo z těchto možností zvoleno v předchozí větě: nepřipouštíme tedy např. variantu *Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavili se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstalo 20 hodin.
(Hvězdičkou se v jazykovědě označuje slovo, tvar či jev nedoložený, chybný, sporný.)

Správné je tedy např. toto:
– Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavili se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstali 20 hodin. Pak se plavili do Šanghaje. Nebo:
– Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavily se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstaly 20 hodin. Pak se plavily do Šanghaje. / Pak se plavili do Šanghaje. Nebo rovněž:
– Tři tisíce pasažérů připlulo ze Singapuru, zastavilo se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstalo 20 hodin. Pak se plavili do Šanghaje. (V poslední, samostatné větě by samozřejmě mluvnická shoda zněla krajně násilně: stěží připustíme *Pak se plavilo do Šanghaje; jen o málo méně podivné by bylo *Pak se plavily do Šanghaje.)

Ad 2)

Ve větě Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru do Šanghaje je podmětem jednoznačně číslovka tisíce ve funkci skladebního substantiva; číslovka tři je jejím přívlastkem shodným.

Podstatně složitější by byla odpověď na dotaz pátrající po podmětu ve větě Tři tisíce pasažérů připlulo…  Tento jev, a též platnost výrazu pasažérů, a dále věty typu pět/mnoho pasažérů se sešlo řeší bohemistika již desítky let v odborné literatuře zvíci několika set stran; jednotného názoru se od dob profesora V. Šmilauera nedobrala, takže se do této problematiky raději nebudeme v naší poradně pouštět.

Jiří Kostečka

4 komentářů.

 1. Jiří Kostečka napsal:

  K dotazu paní Bitnarové:

  Problematika určení větných členů u typu „pět/mnoho lidí souhlasilo“ je skutečně velmi složitá. Dotazy, proč se nějaká učební látka vykládá v té či oné učebnici tak či onak, resp. proč je do učebnice to či ono učivo vůbec zařazeno, dostáváme do Poradny ASČ velmi často. Ty učebnice, jež mají doložku MŠMT, jsou oponovány a recenzovány; mezi oponenty (recenzenty) by měli být nejen oboroví specialisté, ale i didaktici češtiny a ideálně též alespoň jeden učitel praktikující na daném stupni a typu školy.
  Osobně se domnívám jako praktikující učitel i didaktik, že do 6. třídy ZŠ takové učivo vůbec nepatří.

  Pokud jde o dotaz na větu „Do hlediště se vešlo přes tisíc diváků“, držím se pojetí Vladimíra Šmilauera, v němž se za řídící výraz – ve shodě s typem „pět lidí se sešlo“ – považuje číslovka „tisíc“ a „diváků“ je pak přívlastek neshodný ke SKLADEBNÍMU substantivu „tisíc“; to je v dané větě podmětem. Podobně ve větě „Asi tisíc lidí se sešlo na demonstraci“ je „tisíc“ podmět, avšak ve větě „Na demonstraci jsme viděli asi tisíc lidí“ je „tisíc“ předmět.

  Podrobně se k tomuto jevu vyjadřuji na stránkách Asociace češtinářů v článku dostupném na https://www.ascestinaru.cz/poradna-asc-jeste-jednou-k-typu-pet-lidi-nekolik-komentaru/.

  Jiří Kostečka

 2. Alžběta Bitnarová napsal:

  Dobrý den,

  učím žáky 2. stupně v Komunitní škole Pod Třešní měla jsem radost, že jsme narazila na tento článek, ale závěr mě překvapil. Když se tedy bohemisté nedobrali jednotného názoru, proč mají žáci 6. třídy určovat větné členy Do hlediště se vešlo přes tisíc diváků (tučně vytištěno tisíc a se vešlo), Český jazyk 6, Fraus, str. 80. Za mě je tedy logické, že celý výraz Tisíc diváků je celé podmět…pak platí shoda podmětu s přísudkem, prosím o Váš názor.

  předem mnohokrát děkuji

  Alžběta Bitnarová

Zanechat odpověď na Alžběta Bitnarová