Dotaz:

S kolegy jsme dnes při obědě řešili problém s větou, kterou jsme našli v článku na serveru idnes.cz.
Odstavec s problémovými pasážemi zni: Zakotvila zde loď Mariner of the Seas. Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavily se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstaly 20 hodin. Pak se plavily do Šanghaje.

Prosím o váš názor:
1. Je správně „y“ na konci slov připluly, zastavily, zůstaly, plavily? Nemělo by být namísto „y“ na konci těchto slov spíše písmeno „o“ – připlulo, .plavilo?
2. Jaký je podmět ve větě Tři tisíce . Šanghaje? Je to slovo tisíce nebo pasažérů?

Pan P. F.

 

Odpověď ASČ:

Ad 1)
Tento jev řeší jak tištěná Pravidla českého pravopisu, tak internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český (vizte http://prirucka.ujc.cas.cz, kde je možno vyhledat podrobné poučení).

Odpovídáme tedy jen stručně: Jedná se o dvojí možnou shodu přísudku s podmětem, a to buď mluvnickou, nebo podle smyslu. Internetová jazyková poradna ÚJČ uvádí tento příklad, analogický s větami dotazovanými zde: Tisíce demonstrantů protestovaly (i protestovalo) na hlavním náměstí, v přilehlých uličkách pak vyvolávaly (i vyvolávalo i vyvolávali) krvavé potyčky. Číslovka tři zde nic nemění; jiná situace by nastala, kdybychom řešili případ Pět tisíc demonstrantů protestovalo…
Cituji z internetové příručky: „Jsou-li podmětem výrazy desítky, stovky, tisíce, statisíce, miliony, miliardy, píšeme v příčestí -y, u výrazu tisíce lze zvolit i koncovku -o:
Stovky mužů se rozburácely na tribunách.
Tisíce lidí se sešly
(i sešlo) ve sportovní hale.
Miliony žen se rozhodly připojit se k protestu.

 Z toho nám vyplývá, že pravopisně náležité jsou všechny tyto varianty:
Tři tisíce pasažérů připluly/připlulo ze Singapuru, zastavily se/zastavilo se/zastavili se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstaly/zůstalo/zůstali 20 hodin. Pak se plavily/plavilo/plavili do Šanghaje.
Netřeba jistě podotýkat, že nelze dost dobře měnit pojetí poté, co jedno již bylo z těchto možností zvoleno v předchozí větě: nepřipouštíme tedy např. variantu *Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavili se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstalo 20 hodin.
(Hvězdičkou se v jazykovědě označuje slovo, tvar či jev nedoložený, chybný, sporný.)

Správné je tedy např. toto:
– Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavili se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstali 20 hodin. Pak se plavili do Šanghaje. Nebo:
– Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru, zastavily se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstaly 20 hodin. Pak se plavily do Šanghaje. / Pak se plavili do Šanghaje. Nebo rovněž:
– Tři tisíce pasažérů připlulo ze Singapuru, zastavilo se ve Vietnamu a v Hongkongu zůstalo 20 hodin. Pak se plavili do Šanghaje. (V poslední, samostatné větě by samozřejmě mluvnická shoda zněla krajně násilně: stěží připustíme *Pak se plavilo do Šanghaje; jen o málo méně podivné by bylo *Pak se plavily do Šanghaje.)

Ad 2)

Ve větě Tři tisíce pasažérů připluly ze Singapuru do Šanghaje je podmětem jednoznačně číslovka tisíce ve funkci skladebního substantiva; číslovka tři je jejím přívlastkem shodným.

Podstatně složitější by byla odpověď na dotaz pátrající po podmětu ve větě Tři tisíce pasažérů připlulo…  Tento jev, a též platnost výrazu pasažérů, a dále věty typu pět/mnoho pasažérů se sešlo řeší bohemistika již desítky let v odborné literatuře zvíci několika set stran; jednotného názoru se od dob profesora V. Šmilauera nedobrala, takže se do této problematiky raději nebudeme v naší poradně pouštět.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď