V loňském ročníku tohoto časopisu jsem uveřejnil článek o tom, jak by se mělo na střední škole postupovat při určování morfologických kategorií sloves (Adam, 2018/2019). Článek byl založen na výsledcích výzkumu u začínajících studentů bohemistiky, v němž jsem získal množství dokladů o studentských miskonceptech
(k pojmu miskoncept viz Hájková a kol., 2014) a nefunkčních postupech. Některé z nich nebylo lze vysvětlit jinak než selháváním školní výuky na nižších stupních. Ani jsem se nenadál, jak brzy se přesvědčím o tom, že k tomu podstatnou měrou mohou přispívat i učební materiály obdařené ministerskou doložkou.

Článek Roberta Adama vyšel v Českém jazyce a literatuře, č. 5, 2019-20

Viz též ZDE

Jeden komentář.

Zanechat odpověď