„Dnešní střední školy, gymnázia v první řadě, pedagogicky zamrzly v éře Rakouska-Uherska. Bazírují hlavně na starých metodách, na pamětním učení, memorování informací, které jsou odtrženy od běžného života, a prakticky ignorují obrovský zdroj vědomostí, jímž je internet. Takto je velmi často líčen obraz českého školství médii a školskými (pseudo)experty. Odpovídá realitě? Je vše nové zároveň i prospěšné?“ Vladimír Stanzel reaguje i na článek Marka Švehly v Časopise Respekt, zabývající se stavem současného českého školství, především gymnaziálního.

Text polemiky je dostupný na webu H7O literárního měsíčníku HOST pod názvem Neučit se, neučit se, neučit se?!

Zanechat odpověď