K prvnímu dílu své biografie Ferdinanda Peroutky Život v novinách napsal Pavel Kosatík krátký doslov. Píše v něm o „neurčitém smutku“, který ho při psaní prostupoval. Až dodatečně pochopil, že jeho zdrojem byla lítost nad „ostře spatřenou křehkostí onoho státu a lidí, o kterých si do té doby myslel, že nad ně v novějších dějinách našeho státu není“. Celá ta epocha se v očích autora zmenšila a on si uvědomil, že „naše současnost je dnes už dál než ten minulý svět snů“.

Václav Bělohradský v článku „Můj život byl tragický.“ K diskusi o tzv. selhání Ferdinanda Peroutky. Publikováno na www.novinky.cz.