Psáno pro Salon Práva:

Goetha poprvé potkala, když jí byly dva. To ho ještě, na rozdíl od své tehdy sedmnáctileté matky, moc nezaujala. Když pak dorostla do sedmnácti ona, všechno bylo jinak. Před dvě stě lety – mezi roky 1821 a 1823 – dvaasedmdesátiletý kníže básníků zamilovaně tokal před mladičkou Ulrikou von Levetzow v Mariánských Lázních, vodil ji po kopcích, vyprávěl obsahy svých knih, nosil květiny a sbíral s ní kameny, které dodnes mají v klášteře Teplá. (…)

Ačkoli mluvila hlavně německy, přes svého posledního otčíma se seznámila s Kašparem ze Šternberka a stala se nadšenou podporovatelkou Vlastenského, později Českého, dnes Národního muzea. Byla členkou jeho Společnosti a věnovala mu slušnou část dědictví po matce.

Žádná z těchto zásluh, jakkoli velkých, ale nezajistila, abychom si Ulriku pamatovali. Zajímáme se o ni proto, že se líbila starším pánům.

(…)

Prvotní impuls (o sbírání kamenů) k napsání sloupku podle autora přišel při prohlídce kláštera Teplá.

Z informačních zdrojů:

Goethův výlet do Mariánských Lázní v roce 1820

Poslední Goetheho láska Ulrika von Loewetzov nebyla jen krásnou dívenkou

Wikipedie zde, zde, zde, zde či zde

Goethe, Neruda, poezie a věda

Zanechat odpověď