Z příspěvku Štefana Klímy, ředitele ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, publikovaného na webu Pedagogické info.

„Jednoznačně prioritou musí být schéma, které bude jednoduché, bude provozované v jedné aplikaci a úkoly budou zadávané ve školním informačním systému.
Po zkušenostech z jarní výuky jsem stanovil tři druhy hodin pro distanční výuku. Prvním druhem jsou klasické video hodiny (v rozvrhu je máme označené zeleně), kterých musí být optimální počet s ohledem na psychohygienu žáků (ale i učitelů) a s důrazem na technické možnosti rodin. Analýza nám ukázala, že takovýchto hodin mohou mít žáci maximálně 16 – 20 týdně (SŠ a druhý stupeň ZŠ). U prvního stupně je žádoucí délku hodin zkrátit (z pohledu psychologie udrží děti pozornost max. 20 minut), případně počet hodin přiměřeně ponížit. Dále jsem stanovil kombinované hodiny (v rozvrhu označené oranžově). V těchto hodinách učitelé přistupují k žákům individuálně. Někteří žáci plní úkoly, jiní mají samostatnou práci, další pro změnu týmový projekt a podobně. A zároveň se v těchto hodinách mohou učitelé věnovat žákům individuálně. Tento druh hodin považuji za velmi důležitý a domnívám se, že v celé řadě míst se na něj zapomíná. Zbytek hodin máme stejně jako jiné školy organizovaný bezkontaktním způsobem výuky. Kombinací těchto tří druhů je možné aplikovat vzdělávání tak, aby žáci plnili co největší část ŠVP. Prohlubuje samostatnost u žáků, ale i jejich zodpovědnost. Umožňuje učit se týmové spolupráci. V neposlední řadě může vést ke zlepšení žáků v jejich dovednostech pracovat s textem.“

Zanechat odpověď