Řízný a vtipný komentář z H7O o tom, jak je také možné zacházet s překladatelem: „Pokud si však dáte záležet, kýžené odměny se dočkáte, neboť tento podnik „jede v režimu fabriky“ a u pásu, milé děti, u pásu si VŽDY vyděláte „značné peníze“. Tedy… pokud vám nebude vadit, že nárok na honorář budete mít podle smlouvy nejdřív za 90 dní po odevzdání překladu, a pokud vaše dílo bude „bez vad […]

Přinášíme dva zasvěcené pohledy na překlady děl, jež není třeba blíže představovat: Obhajovat Šrámkův překlad, svého času českými filology odmítnutý, dnes již na základní rovině není třeba. Skvělým způsobem tak učinil Petr Peňáz ve své recenzi na Šrámkovu Odysseiu. Ukázal v ní, že chápeme-li překlad nikoli jako mechanické převádění původních básnických forem z jednoho jazyka do druhého, nýbrž jako tvůrčí hledání způsobů, jak v jiném jazyce a kulturním kontextu dosáhnout adekvátního estetického účinku, je Šrámkův Homér přímo prototypem překladu. Zatímco Karel Svoboda ve […]

Kolika vlastně mluvíte jazyky? No, mluvím… Jeden kolega říkává, že člověk se za život dokáže pořádně naučit stěží jeden cizí jazyk. A má pravdu. Ono když se jazyku pravidelně nevěnujete, tak ho rychle zapomenete (…) Jak to bylo se společenskou atmosférou kolem studia němčiny a německé kultury po druhé světové válce? V době, kdy jsem studoval, byly ty úvahy už pryč, ale krátce po válce se vážně přemýšlelo o tom, zda tento obor […]

„Vážená paní, Nemáme žádnou představu kdo jste. V informaci o uvedených titulech, kterou dostáváme od vydavatelství žádná zmínka o vás není. Informace, kterou zveřejňujeme na našich stránkách o uvedených titulech nejde v rozpor s autorským zákonem. Vaše stížnosti můžete směrovat na vydavatelství. Z podnikatelského hlediska uvedení jména překladatele nezvyšuje prodejnost titulu. Tak před časem odpověděla pracovnice jednoho internetového knihkupectví na mou žádost, aby k mým překladům, které její podnik nabízí, […]

  Věra Bořkovcová, American University, Washington, DC Jiří Weinberger, TIMING Praha, www.timing.cz  Tento příspěvek se skládá ze dvou částí: 1)  Ogden Nash a pokusy překládat jeho básně (Věra Bořkovcová). 2)  Překladatelova reflexe (Jiří Weinberger). 1. Ogden Nash a pokusy překládat jeho básně (Frederick) Ogden Nash se narodil 19. srpna 1902 v Rye ve státě New York a zemřel 19. května 1972 v Baltimoru ve státě Maryland. Patří k nejslavnějším americkým básníkům a […]

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. České protektorátní drama   Antologie České protektorátní drama představuje veřejnosti dvanáct divadelních a šest rozhlasových her, které vznikly a/nebo byly uvedeny v období protektorátu a z nichž zhruba polovina není čtenářsky dostupná, či dokonce nikdy nebyla publikována. Cílem svazku je vytvořit představu o dobové původní dramatické tvorbě, což je v knize podpořeno také […]

Do naší poradny dorazilo již několik dotazů, jak na škole určit některé ne zcela vyhraněné významové poměry v souřadných spojeních větných členů a vět. Nejčastěji jde o přechodové jevy mezi poměrem slučovacím a důsledkovým nebo slučovacím a odporovacím. Vybíráme dva dotazy z nejčastějších: Dotaz 1:Domnívám se správně, že v následujícím souvětí se jedná o důsledkový významový poměr? U předškoláka je dominující činností hra, jejímž prostřednictvím lze propojovat běžné denní činnosti dítěte, a podporovat […]

Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století  Ačkoliv se fenomén putování jako cesty, jež má smysl sama o sobě bez ohledu na svůj cíl či praktický účel, jistě nezrodil až v 19. století, obohatila tato epocha putování fyzické i duchovní o nové podstatné dimenze, například o putování za slavnými umělci. Zejména druhá polovina století s překotnými změnami a novými možnostmi v oblasti lidské mobility, přinesla pak obrovský […]

Z jazykového sloupku v časopise Vesmír: Jazyk si můžeme představovat jako leccos – jako soubor užitých verbálních prostředků, znak kulturní identity, elektrické vzruchy v mozku… nebo jako systém pravidel. Každý náhled zvýrazňuje jen určité aspekty, ale v tom pravidlovém je navíc snadné nechat se svést chápáním pravidla jako předpisu spíš než jako poznané zákonitosti. Taková ale podstata jazyka většinově není. Vezměme třeba takové pravidlo: „Cizí osobní jména se do češtiny nepřekládají.“ Jistě, chemička […]