Na základě dohody s předsedkyní Společnosti učitelů českého jazyka a literatury p. Lenkou Dohnalovou publikujeme prohlášení SUČJL k maturitním slohovým pracím, jež Společnost zveřejnila před nedávnem na webu EDUin. Přenášíme tak češtinářskou diskusi na češtinářské fórum. Zajímají nás samozřejmě i názory našich studentů.
Pod prohlášení kopíruji svůj komentář, jejž jsem zveřejnil původně rovněž na EDUinu. Paní Dohnalová na něj již reagovala obsáhlým e-mailem; prosím ji, aby svůj text zkopírovala do vlákna diskuse.

Jiří Kostečka

Prohlášení Společnosti učitelů českého jazyka a literatury k problematice zadání a hodnocení maturitních slohových prací

 Státní maturitní zkouška se nás, učitelů českého jazyka a literatury, bytostně dotýká nejen jako jednotlivý výstup; ovlivňuje vyučovací proces v průběhu celé doby studia žáka. Akceptujeme s povděkem, že se koncept státní maturity neustále vylepšuje. Zvláště vítáme oznámenou spolupráci CERMATu a Ústavu pro jazyk český AV ČR. Nejbolestnější částí státní maturity však pro nás zůstává maturitní slohová práce. Proto bychom se chtěli vyjádřit k problematice jejího zadání a hodnocení. Ve svém prohlášení chceme navázat na iniciativu „Vraťme maturitu do škol“, která poukázala na problémy hodnocení slohových prací centrálními hodnotiteli CERMATu již v roce 2012.

1)      Zadání maturitní slohové práce

Požadujeme zařazení jen jasně formulovaných slohových útvarů vycházejících z české tradice a z běžné školní praxe. Jedná se o tyto slohové útvary: popis, odborný popis, popis pracovního postupu, vypravování, charakteristika, líčení, úvaha, referát, výklad, reportáž, recenze, stížnost, motivační dopis s připojeným strukturovaným životopisem.

Z dosud předepsaných (či zadávaných) slohových útvarů bychom vyřadili polemiku a esej (problematické vymezení samotného pojmu a jeho obsahu) a nejasně definované smíšené útvary.

Navrhujeme také zvýšení časové dotace na zpracování maturitní slohové práce pro žáka ze stávajících 90 minut na 120 minut (žák nemusí využít plnou délku stanovené doby). Jsme přesvědčeni, že psaní, ve kterém má maturant projevit kvalitní zvládnutí tvorby textů, by nemělo být zatíženo přílišným časovým stresem (při stávající dotaci žáci nestačili zadání promyslet, vytvořit si koncept obsahu a formy a také text důkladně korigovat).

2)      Hodnocení maturitní slohové práce

Pokud jsme kompetentní k výuce slohových prací, jsme také kompetentní je hodnotit; certifikát na tuto činnost máme. Centrální hodnotitelé nezaručují větší objektivitu než my, jsou pro nás anonymní. Slohová práce je navíc subjektivní, odráží se v ní osobnost studenta, kterou centrální hodnotitel nezná. Souhlasíme s tabulkami, které pomáhají zpřehlednit počet a typ chyb v pracích, ale nesmí se stát absolutním nástrojem hodnocení. K zaručení větší objektivity hodnocení je vhodná přítomnost dvou hodnotitelů ze školy (v případě neshody lze povolat třetí stranu – například hodnotitele z jiné střední školy nebo člena bohemistického ústavu). Jsme si však vědomi, že tento problém je nutné posuzovat v širších souvislostech spravedlivého hodnocení žáků, a že proto musí být dále promýšlen.

3)      Termín konání maturitní slohové práce

Navrhujeme dřívější termín konání písemných maturit – slohových prací (březen), aby byl zajištěn větší časový prostor pro jejich hodnocení. Finanční ohodnocení hodnotitele by se mělo odvíjet od náročnosti tohoto úkonu a od jeho odpovědnosti odvést kvalitní práci.

Jsme přesvědčeni, že se pojetí i provádění maturitní zkoušky bude v dalších letech zdokonalovat, a jsme připraveni dál se zapojovat do úsilí o zlepšování české vzdělanosti.

 Společnost učitelů českého jazyka a literatury
14. září 2013

43 komentářů.

 1. Lenka Dohnalová napsal:

  Vážení kolegové,
  děkuji za obsáhlé příspěvky kolegovi Kubovi a kolegovi Kostečkovi. Nerada bych, aby moje mlčení působilo nezdvořile, proto se dočasně omlouvám; zítra máme pedagogickou a já sedím u diktátů a slohových prací. Ráda budu reagovat, jen se potřebuji na odpověď v klidu soustředit. Prosím o trpělivost 🙂

  Lenka Dohnalová

  • Jiří Kostečka napsal:

   No to je radost! Tak až se ta húlava přežene, těšíme se na reakce.
   Možná bychom mohli brzy první výsledky diskuse shrnout a začít novými tématy, jež z ní myslím dost jasně vyplývají; začíná to být trochu nepřehledné. Promyslete to, prosím, vážená paní kolegyně.
   JK

  • Lenka Dohnalová napsal:

   Promiňte..radu…

 2. Lenka Dohnalová napsal:

  Vážení kolegové,
  noc těžkne, k čemuž mi dopomáhají dvě deci dobrého červeného vína. Je čas odlehčit myšlenky a změkčiti dogmata. Napadá mě úplně obyčejná myšlenka. Obrovským momentem posunu by se stal moment, kdy nejen kalibrovaní hodnotitelé CERMATu dospívají ke shodě ohledně hodnocení slohových útvarů. Ta shoda jde dál – největšího smyslu nabývá v momentě, kdy ji za svou vezmou učitelé českého jazyka – budou rozumět tomu, co od jejich studentů hodnotitelé očekávají, a budou s tím souhlasit!
  Dobrou noc a hodně síly do nového týdne přeje Lenka Dohnalová

  • Marcela Žáková napsal:

   Vážená paní Dohnalová, nechápu, proč zde striktně oddělujete CeHOPP a učitele ČJL, vždyť v mnoha případech jsou CeHOPP učiteli ČJL!

   • Veronika Valíková napsal:

    CeHOPP jsou učitelé češtiny, kteří souhlasí s kritérii CERMATU(a jsou za tento souhlas placeni). Já s těmito kritérii nesouhlasím. Na počátku bylo slovo – nikoli funkční styl. 🙂

Zanechat odpověď