Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

Doplnění 9. 11. 2021:

Pozvánka na panelovou diskusi Dynamické zvraty v životě jednoho českého vzdělance připravenou Společností Ferdinanda Čenského.

Fedinand Čenský

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

225 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Esejistická soutěž Knihovny Václava Havla pro studenty SŠ, termín 31.10. 2021

  Letošní téma: Co pro tebe znamená být Evropan?
  Termín: 31. 10. 2021
  Kontakt pro zasílání soutěžních příspěvků: esej@vaclavhavel.cz
  Podmínky a další informace: https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/studentsky-esej

  Letošní otázkou chceme podnítit mladé lidi k zamyšlení se nad tím, co si představují pod pojmem Evropa, jaké hodnoty obyvatele Evropy spojují, do jaké míry oni sami tyto hodnoty považují za vlastní a současně jaké problémy pociťují na své cestě k evropanství. Při psaní eseje se účastníci soutěže mohou inspirovat projevy Václava Havla na téma Evropy (více zde).

  Eseje posuzuje porota, složená z českých kulturních osobností, myšlenkově blízkých Václavu Havlovi. Tři vítězné eseje budou oceněny finanční částkou 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.

 2. Josef Soukal napsal:

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  rádi bychom Vás pozvali na dvě akce, které pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR příští týden.

  Představení knihy Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích
  5. 10. 2021 od 17 h, horní sál ÚČL AV ČR

  První Staročeský dýchánek v tomto roce bude mít netradiční podobu. Místo obvyklé přednášky zveme 5. října od 17 hodin na společenské setkání spojené s přivítáním knihy Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích Magdalény Jackové a Jana Linky.
  Těšit se můžete na vyprávění biblického příběhu, poté knihu krátce představí její autoři a přivítají kmotři Daniel Soukup a Matouš Jaluška.
  — více informací

  Narativní prostor: řád světa a zkušenost
  7.–8. 10. 2021, dolní sál ÚČL AV ČR
  Obři v porcelánu, trpaslíci v zahradě. Brlohy a peleše. Hranice a prolínání měst. Zóny posvátna. Jeruzalém na obzoru a zhoubná zátoka kousek za městem. Prostor hmotný i dematerializovaný. Prostor zakoušený i prostor jako konceptualizace zkušenosti, vědění a idejí.
  To vše jsou ukázky témat z různých časů i literatur, jež chceme diskutovat na letošní již třetí dílně diachronní naratologie.
  Neformální setkání zájemců o historickou poetiku vyprávění letos připravují Markéta Kulhánková (FF MU Brno), Alice Jedličková (ÚČL AV ČR), Matouš Jaluška (ÚČL AV ČR) a Daniel Kubec (VŠKK Praha).
  — více informací

  S přáním pevného zdraví a krásného podzimu

  Lenka Patoková

  Mgr. Lenka Patoková
  popularizátorka

  kancelář ÚČL

 3. Josef Soukal napsal:

  Výuka českého jazyka pro žáky se SVP – aktuální nabídka webináře z projektu SYPO:

  https://www.projektsypo.cz/webinare/webinare-kabinet-cesky-jazyk-a-literatura.html

Zanechat odpověď