Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

 

190 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Pedagogická knihovna J. A. Komenského otevírá registraci na akreditovaný kurz „Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce.“
  Termíny konání: 7. října 2021, 9:00 – 15:00 hod.
  Rezervace: Bc. Edita Vaníčková Makosová, email vanickova@npmk.cz
  Akreditovaný vzdělávací program k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků seznamuje účastníky s problematikou literatury pro děti a mládež, vybranými autory literárních děl, publikujícími od roku 1999 do současnosti. Metodická podpora pro tvorbu doporučené četby. Význam dětské literatury pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
  Akreditace: č.j.: MŠMT 34414/2019-1-1096.
  Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé/učitelky českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy; učitelé/učitelky 1. stupně základní školy.
  Přehled témat vzdělávacího programu:
  * Václav František Suk a Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
  * Dětská literatura ve výuce ve světle koncepčních dokumentů
  Dětská literatura v koncepčních a kurikulárních dokumentech. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl.
  * Současná dětská literatura a způsob didaktických intervencí v textech literatury pro děti a mládež
  * Ilustrace dětské literatury
  * Ocenění v oblasti dětské literatury v České republice
  Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin (5 x 45 minut)
  Forma vzdělávacího programu: prezenční přednášky
  Doklad o studiu: Osvědčení
  Počet účastníků: max. 50
  Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1
  Garant programu: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
  Cena programu: 450,- Kč
  Termíny konání: 7. října 2021
  Rezervace: Bc. Edita Vaníčková Makosová, email vanickova@npmk.cz
  Více informací: https://www.npmk.cz/…/odborne-celozivotni-vzdelavani

 2. Josef Soukal napsal:

  Zasláno:

  Milí přátelé,
  v příštích dvou týdnech srdečně zvu na několik strhujících literárně-divadelních událostí, a to:

  – v sobotu 18. 9. v 15 hod. zahrajeme jako Divadlo Čučka představení pro děti Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse (aneb příběh z pirátského prostředí) na Petrském náměstí v Praze v rámci Zažít město jinak, pořádá Studio Paměť,

  – v pondělí 20. 9. v 18,30 zahrajeme jako Divadlo Čučka novinku Nožička a Wohryzek, „Nožička a Wohryzek je příběh o zločinu, přátelství, šejdířství, lásce, pátrání, médiích a celebritách, odehrávající se v Praze, Chicagu a ve Svatojánských proudech roku 1920,“, opět divadlo pro děti, pořádá klub Kaštan, a to venku a při nepřízni počasí v hale klubu,

  – ve čtvrtek 23. 9. ve stanu malých nakladatelů na Světu knihy bude představena má nová kniha Hrdina, zrádce, spisovatel?, tedy kniha neznámých milostných dopisů Jaroslava Klecana, očerněného J. Fučíkem v Reportáží, včetně nové interpretace příběhu Klecan / Fučík (spoluautor D. Majtenyi), titul vystoupení: Byl Jaroslav Klecan z Reportáže zrádce nebo hrdina? (Novela bohemica),

  – v pátek 24. 9. ve stanu Rosteme s knihou představení mé nové knihy Odsunuté děti (příběhy dětí sudetských Němců jako komiks), spoluautor J. Blažek a pět kreslířů: M. Rutová, F. Loubat, J. Janíček, S. Setinský, J. Bachorík (Post Bellum),

  – v sobotu 25. 9. v 15 hod. opět ve stanu malých nakladatelů bude opět představena má nová kniha Hrdina, zrádce, spisovatel?, tedy kniha neznámých milostných dopisů Jaroslava Klecana, očerněného J. Fučíkem v Reportáží, včetně nové interpretace příběhu Klecan / Fučík (spoluautor D. Majtenyi), titul: Byl Jaroslav Klecan z Reportáže zrádce nebo hrdina? (Novela bohemica) … a to by měl přijít i syn adresátky Klecanových dopisů,

  – v sobotu 25. 9. v pavilonu Rosteme knihou od 17 hod. zahrajeme jako Divadlo Čučka představení pro děti Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse (aneb příběh z pirátského prostředí),

  – v neděli 26. 9. na Světu knihy ve stanu malých nakladatelů bude opět představena má nová kniha Hrdina, zrádce, spisovatel?, tedy kniha neznámých milostných dopisů Jaroslava Klecana, očerněného J. Fučíkem v Reportáží, včetně nové interpretace příběhu Klecan / Fučík (spoluautor D. Majtenyi), titul: Byl Jaroslav Klecan z Reportáže zrádce nebo hrdina? (Novela bohemica) … a to by měl přijít i syn adresátky Klecanových dopisů.

  Srdečně zvu a těším se, že se uvidíme Marek T.

 3. Josef Soukal napsal:

  Publikujeme odkaz na aktuální tiskovou zprávu SUČJL. S řadou věcí s kolegy nesouhlasíme nebo bychom je formulovali jinak, shodneme se ale v tom, že o češtinářských kapitolách v RVP by neměli rozhodovat laici – alespoň takto chápeme základní smysl tohoto Prohlášení:
  https://www.spolucjl.cz/tiskova-zprava-cestina-pro-21-stoleti-prohlaseni-spolecnosti-ucitelu-cjl/?fbclid=IwAR2zSnwOI7v6YEaUXGRoyktRyyJzAhpQ3nYTe0VBtqMK-nozAhPCGyhnwNg

Zanechat odpověď