Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

Doplnění 9. 11. 2021:

Pozvánka na panelovou diskusi Dynamické zvraty v životě jednoho českého vzdělance připravenou Společností Ferdinanda Čenského.

Fedinand Čenský

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

225 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Vzdělávací nabídka KVH – 2021/22:

    Dobrý den,

    srdečně vás zdravíme z Knihovny Václava Havla. Přejeme klidný start do nového školního roku a především to, aby žáci a studenti mohli celých deset měsíců absolvovat v osobním kontaktu s vámi i se svými spolužáky. Víme, jak náročný byl minulý rok, a velmi si ceníme toho, jak pedagogové celou situaci zvládli.

    Letošní podzim si připomínáme 85 let od narození a 10 let od úmrtí Václava Havla. Budeme rádi, když některá z našich vzdělávacích aktivit pomůže myšlenkový odkaz Václava Havla přiblížit ve výuce.

    WORKSHOPY v Knihovně Václava Havla

    Audience
    Havel v kostce
    Lidská práva aneb do vězení za písničku
    Nesvobodná tvorba
    Příběh Václava Havla – pro 1. stupeň ZŠ
    WEBINÁŘE

    I v postkovidové době nabízíme webináře, které je možné absolvovat z pohodlí školy bez nutnosti dojíždět. Webináře jsou zdarma.

    Webinář Audience
    Webinář Lidská práva aneb za písničku do vězení
    Webinář Moc bezmocných
    Webinář Nesvobodná tvorba
    Workshop

    ON-LINE VZDĚLÁVACÍ SÉRIE

    Rok revoluce: Milníky roku 1989 očima youtuberky v osmi tříminutových videolekcích.
    Každý může změnit svět: Šesti videolekcemi, které mapují život Václava Havla, provázejí Emma Smetana a Yemi. Projekt existuje i v anglické verzi.
    Číst Havla: Krátké videoukázky z díla Václava Havla v podání známých osobností, vhodné do výuky české literatury, dějepisu i ZSV.
    Podcast

    PODCASTY KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA

    Havel k maturitě: Povídání o nejdůležitějších dílech našeho prvního polistopadového prezidenta nejen pro maturanty. Aktuální díly: Zahradní slavnost a Dopis Gustávu Husákovi.
    Občané z Ostrovní: Podcasty spolku Mladí občané o tématech, která zajímají nastupující generaci, přinášejí podněty k diskusi nejen ve výuce. Aktuální díly: Po městě na kole, Výchova čtenářů v Čechách, Bitcoin, Budoucnost a Bohémie, Jak inteligentní je umělá inteligence?
    SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ ESEJ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

    14. ročník soutěže na téma Co pro tebe znamená být Evropan?
    Termín zasílání esejů do 31. 10. 2021.
    Esej

    JEVIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA – PŘEDSTAVENÍ ZDARMA V KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA

    16.9. od 19,00 Václav Havel: Pokoušení (Divadlo Feste)
    6.10. od 19,00 Václav Havel: Vernisáž (Divadlo Kašpar)
    HAVEL CHANNEL
    http://www.havelchannel.cz

    Naše akce můžete navštívit i z pohodlí domova. Diskuse, koncerty, literární večery i pamětnické akce natáčíme a zpřístupňujeme všem. Vybrané akce jsou přenášeny živě.

    VÝSTAVY

    Digitální depozitář Knihovny Václava Havla nabízí vybrané výstavy k bezplatnému využití. Uspořádejte si na škole výstavu!

    PŘIPRAVUJEME

    Výstava Moc bezmocných ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR v Praze zdarma 15. 9. – 24. 10. 2021: k dispozici budou pracovní listy pro studenty
    MATURITA21: nový on-line projekt přinášející krátké, uvolněné, osobní i vtipné videopřednášky známých osobností na aktuální témata od ekologie po duševní zdraví. Začínáme v polovině září tématy: Volby a Já a politika.
    V případě zájmu o některou z aktivit nás kontaktujte na e-mailu: vzdelavani@vaclavhavel.cz.

    Tým Knihovny Václava Havla

    Vzdělávání
    Knihovna Václava Havla, o.p.s./Václav Havel Library
    Ostrovní 13
    110 00 Praha 1
    Tel: +420 222 220 112

    KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA. o. p. s.
    Ostrovní 129/13. 11000 Praha 1, Česká republika
    Tel.: +420 222 220 112, http://www.vaclavhavel.cz

  2. Josef Soukal napsal:

    SYPO
    Velké téma – pracovní materiály a autorský zákon.
    Jak se autorský zákon dotýká školního prostředí?
    Jak používat cizí díla ve výuce v souladu s autorským zákonem?
    Jaké licence jsou vhodné pro školní prostředí?
    Více v našem e-learningu https://bit.ly/SYPO_elearning

Zanechat odpověď