Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakuty UK nabízí zdarma kurz akreditovaný v rámci DVPP MŠMT. Kurz je určen pedagogickým pracovníkům (učitelům češtiny) ze základních a středních škol na území hlavního města Prahy.

Cílem kurzu je představit účastníkům specifika výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka, seznámit je s legislativním rámcem a možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách a představit metodiku výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně stanovit cíl kurzu, vybrat vhodné didaktické materiály a metody tak, aby komplexně rozvíjel komunikační kompetenci žáka. Bude také rozumět pespektivě nerodilého mluvčího, který si češtinu osvojuje jako cizí/druhý jazyk.

Pozor! Kurz se bude konat v těchto termínech 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. 2021.

Bližší informace ZDE.

Kategorie: Výuka a škola

Zanechat odpověď