ZNOVU AKTUALIZOVÁNO

Nový termín: Sobota 10. října 2015, Praha. Přihlášky do 30. září.

Vzhledem k trvalému zájmu návštěvníků našich stránek o kurz mluvní přípravy doplňujeme informaci o novém termínu. Kurz podporujeme pro jeho výrazně osvětový charakter a praktické zaměření.

Neúnavný doc. Václav Martinec připravil pro učitele základních a středních škol kurz mluvní přípravy. Kurz vzniká za organizační podpory ASČ. Představuje pilotní část široce koncipovaného projektu, jehož cílem by mělo být výrazné zkvalitnění rétorických schopností učitelů, adeptů učitelského povolání a samozřejmě také žáků a studentů. O podporu ideje tohoto projektového záměru doc. Martinec požádal ministra školství dr. M. Chládka při příležitosti udělování Medailí MŠMT (viz ZDE).

 

KURZY MLUVY

(akreditováno v kategorii dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: MSMT-29757/2014.1-743 a MSMT-7919/2015-1-286)

Nabízíme Vám metodiku, která Vám umožní účinně ovlivňovat mluvní vyjadřování Vašich žáků a studentů.

Rétorika je dnes v hodinách češtiny spíše popelkou, což je obzvlášť patrné ve srovnání s výukou cizích jazyků, při které se značný čas věnuje zvukové složce cizího jazyka; zvukovou složkou mateřštiny a její estetikou se při výuce zabýváme minimálně. Vám, kteří chcete napravit současnou pokleslost mluvené češtiny, nabízíme cyklus kurzů mluvy – „Rétorika pro všední den“.

CO PŘINESOU KURZY UČITELŮM:

Zvládnutí hlasové hygieny

Podrobně se věnujeme hlasové hygieně, především se zaměřením na hlasovou „neúnavu“. Víme, že zvláště ke konci školního roku si pedagogové stěžují na opotřebování hlasivek. V důsledků hlasové únavy pak instinktivně ztišujete hlasový projev a tím pak ztrácíte pozornost posluchačů.

Použití hlasových rejstříků

Učitelská a herecká profese mají mnoho společných rysů. Naučíme vás používat různé hlasové rejstříky – je to lék na monotónní projev. Zároveň si zvýšíte atraktivnost mluvního projevu.

Martincova mluvní metoda „Sedmero srozumitelné a příjemně zněnící mluvy‟

 • princip správného dýchání, které je podmínkou znělé mluvy
 • délka samohlásek
 • technika výslovnosti samohlásek
 • princip dýchání a výslovnosti souhlásek na konci slova
 • technika výslovnosti souhlásek ve shluku uvnitř slova
 • barva hlasu, tempo, dynamika
 • syntéza všech technických prvků při vyprávění a předčítání

Osobní příklad znělé mluvy

je nejúčinnější pedagogický nástroj, kterým ovlivníte mluvu studentů.

Certifikát o zvýšení profesní kvalifikace

Na základě akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

CO PŘINESOU KURZY ŽÁKŮM:

Schopnost vyjadřovat se na úrovni zvyšuje sebevědomí mluvčího.

Výhoda pro obory, ve kterých znělá mluva patří k profesní vybavenosti: právník, tiskový mluvčí, rozhlasový i televizní moderátor, učitel…

 

TYPY KURZŮ:

Cyklus kurzů má dvě části, které na sebe navazují. Každá bude organizována zvlášť a každá tvoří uzavřený výukový celek.

ZNĚLÁ A SROZUMITELNÁ MLUVA: Začínám správně dýchat, můj hlas začíná znít

Kurz je jednodenní, sestává z 8 vyučovacích hodin.

Zahrnuje teoretické i názorně praktické seznámení s programem kurzu a základní zvládnutí „Sedmera srozumitelné a příjemně znějící mluvy‟ – metodiky pro dospělé.

Kurz je určen pro 7 až 10 osob.

Každý z účastníků získá metodické materiály – stručné texty a základní nahrávky.

Cena: 1.220,- Kč za osobu

ZNĚLÁ A SROZUMITELNÁ MLUVA: Dosažení trvalejšího zkvalitnění mluvy

Kurz je dvoudenní, navazuje na předchozí jednodenní kurz „Začínám správně dýchat, můj hlas začíná znít‟ (časový odstup minimálně 1 měsíc).

Sestává ze 16 vyučovacích hodin.

1. den – detailní propracování „Sedmera srozumitelné a příjemně znějící mluvy‟

2. den – metodické řady: od dýchání ke zpěvu

od zpěvu k mluvě

od výbušných konsonant k jazykolamům

prvky metodiky vhodné pro mluvní výuku žáků SŠ, ZŠ a MŠ

Účastníci získají další metodické materiály – podrobnou e-learningovou učebnici s 52 nahrávkami.

Minimální počet účastníků: 7

Cena: 2.780,- Kč za osobu

ČAS a MÍSTO KONÁNÍ:

Místo konání: …(doplň) adresa školy, Praha – Bohnice (adresa bude zájemcům upřesněna po přihlášení)

Termíny jednodenních kurzů: 19. září 2015 (sobota)

3. října 2015 (sobota)

Časy: Začátek je plánován na 9. hodinu, zakončení v 16 hodin.

Dvoudenní a další jednodenní kurzy uspořádáme podle zájmu účastníků.

PŘIHLÁŠKY:

Závazné přihlášky do kurzů zasílejte do 10. září 2015 na e-mail: martinec@kurzymluvy.cz

Uveďte jméno, příjmení, název a typ školy (ZŠ,…), telefon, email.

Zájemci budou do kurzů zařazeni podle termínu doručení přihlášky.

Lektoři kurzu

Kurz povede doc. Václav Martinec ve spolupráci s MgA Karolínou Martincovou.

Doc Václav Martinec vyučoval hereckou a hlasovou výchovu na divadelní fakultě DAMU a JAMU. V současnosti působí na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové jako externí učitel.

Je autorem metodických publikací věnovaných mluvě:

 • Techniky a zdroje herecké tvorby Pražská scéna 2003, druhé vydání 2013
 • Čeština pro Čechy Pedagogická fakulta UHK 2006
 • Mluva jako obtisk osobnosti Přírodovědecká fakulta UK 2013
 • Učíme děti mluvit a vyprávět Albatros, Praha 2015

MgA. Karolína Martincová vystudovala divadelní management na divadelní fakultě DAMU. Manažersky zaštiťuje kurzy mluvy pro veřejnost instituce a firmy www.kurzymluvy.cz.

Lektorsky se spolu s Doc. Mgr. Václavem Martincem podílí na kurzech mluvy od roku 2010.

Je lektorkou projektu „Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy“ – podpořený projekt z OPVK (výzvy 48); realizace 2014 – 2015.

Je spoluautorkou poslední učebnice Kurzy mluvy – podle Martincovy mluvní metody.

Kontakt: KURZY MLUVY

Václav Martinec, Římská 27, Praha 2  PSČ 120 00

martinec@kurzymluvy.cz

telefon 606 751 682

www.kurzymluvy.cz

!!! V případě zájmu skupiny učitelů z jedné školy (města, oblasti) a při zajištění prostor jsme schopni vést další kurzy i mimo Prahu. Cena kurzu se pak navýší o cestovní náklady.

 

Jeden komentář.

 1. Josef Soukal napsal:

  Vzhledem k několika dotazům na naši adresu i touto formou připomínám, že kurzy jsou určeny pro učitele všech stupňů škol a samozřejmě nejen pro češtináře.

Zanechat odpověď