Z článku Jindřišky Bláhové v časopise Respekt:

Měly shořet, ale nyní jsou dostupné pro každého on-line. Rozsáhlou písemnou pozůstalost spisovatele Franze Kafky čítající mimo jiné rukopis Svatební přípravy na venkově, stovky dopisů, kresby nebo cestovní deník, zpřístupnila Národní knihovna Izraele. Sbírku přivezl do Izraele na konci 30. let spisovatel a blízký Kafkův přítel Max Brod, který v roce 1924 ignoroval Kafkovo přání a dokumenty nespálil. Místo toho řadu z nich vydal a objevil tak Kafku světu i literární historii. Po Brodově smrti v roce 1968 sbírka skončila v rukou jeho sekretářky Esther Hoffe, která ji měla svěřit Národní knihovně. Pozůstalost si nicméně ponechala až do své smrti v roce 2007, některé dokumenty skladovala ve svém bytě v Tel Avivu, jiné umístila do bankovních sejfů v Izraeli a Švýcarsku. V roce 1988 prodala rukopis Procesu za dva miliony dolarů. Po její smrti začal o Kafkovu pozůstalost zdlouhavý soudní proces. 

Na kafkovské téma viz též ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Kategorie: Články, Kafka Franz