Přinášíme ukázky z příručky, jež by neměla chybět v žádné školní knihovně.

Anotace:

Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu. Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury − tedy učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, učitelům českého jazyka a literatury na základních a středních školách, vedoucím dětských a mladých divadelních a recitačních souborů, vychovatelům školních družin, studentům vysokých škol pedagogického a uměleckého směru a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě a krásné literatuře může přednes významně pomoci.
Z obsahu knihy:

Proč recitovat? Co je přednes? Co není přednes. Co je přednesu blízké (Rétorika, Přednes vlastní tvorby, Předčítání). Recitovat může každý.

Cesta k textu: Jak hledat a vybírat literaturu pro přednes − Jak dál ze shromážděné literatury vybírat, jak ji posuzovat? − Recitovat poezii, nebo prózu? − Přednes vlastní tvorby – Slam poetry.
Cesta do hlubin textu: Proč je nutný rozbor textu? − Proč by se měl recitátor podílet na rozboru − Jak lze při rozboru postupovat? –

Úprava textu pro přednes. Cesta od textu k vystoupení. Výstavba recitačního vystoupení: Čtení nahlas − Předčítání − Hledání výrazových prostředků. Vybavenost recitátora. Zápas s trémou.
Recitační vystoupení, jeho reflexe a rozbor. Recitátor a přehlídky, soutěže, festivaly.
Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů, které s problematikou přednesu a interpretace souvisejí, a bohatý seznam doporučené literatury.

O autorce

Kniha ilustrovaná Zuzanou Vítkovou se v r. 2009 objevila v užší nominaci na ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy.

Zanechat odpověď