Dotaz:Jak určujeme mluvnické kategorie ve spojení přišel jste (Vy – vykáme): jde o 2. osobu čísla jednotného, nebo množného? Odpověď ASČ:Při vykání užíváme 2. osobu mluvnického čísla množného, ačkoli oslovujeme osobu jedinou. Je zde tedy pro vyjádření společenské úcty použit rozpor mezi obsahem a formou: „Vy vypadáte dobře, mladá paní!“Stojí-li ve složeném slovesném tvaru příčestí […]

Dotaz:Jsem začínající učitelka na ZŠ a narazila jsem na cvičení v učebnici, kdy žáci v 6. třídě mají určit mluvnické kategorie přídavného jména v komparativu, např. k zdravějším pokrmům – určují tedy pád, číslo, rod a druh (navíc též vzor).Chci se zeptat, zda se komparativ bere jako nově vytvořené adjektivum z adjektiva, jak jsme se […]

Dotaz:Prosím o radu, jak ve škole naložit s typem stal se / byl jedním z nejodvážnějších bojovníků. Jde o přísudek se sponou? A pokud ano, jakými větnými členy jsou slova jedním a bojovníků? A jak by tomu bylo, kdyby šlo o podmětovou pozici?Paní V. Z. Odpověď ASČ:Jde o letitý problém, vzniklý v důsledku historického vývoje češtiny.Nejprve uveďme, že […]

Dotaz:V poslední době v médiích poměrně často slyším/čtu slovo trasování ve spojení trasování kontaktů/lidí, s nimiž přišli nakažení do styku apod. Používají ho takto i vedoucí činitelé krizového štábu, vláda, ministři, hygieničky aj. Myslím si, že nejde o správné použití tohoto slova, neboť jeho význam je hlavně „vytyčení / vyznačení trasy“. V prve uvedeném spojení bych […]

Dotaz:Chtěla bych se zeptat, jak je nejvhodnější určit příslovečné určení času například v této větě: Eva chodí na oběd ve dvě odpoledne. Bylo by tady možné určit ve dvě odpoledne jakožto celek jako příslovečné určení času?A dále: Eva jde na kosmetiku ve čtvrtek odpoledne. Bylo by tady možné určit ve čtvrtek odpoledne jakožto celek jako […]

Poradna ASČ pokračuje v činnosti i během prázdnin, s výjimkou období od 21. 7. do 5. 8. Zároveň tazatele upozorňujeme na to, že stávající několikadenní lhůta pro odpovědi se může prodloužit. Děkujeme za pochopení a přejeme všem příznivcům ASČ i naší poradny příjemné prožití prázdnin a dovolených.

Kategorie: Poradna ASČ

DOTAZ:Při rozboru ukázky z uměleckého textu, která byla vybrána k přípravě žáků na přijímací zkoušky, jsem narazila na vedlejší věty, u nichž žáci měli určit druh:Cítila zlověstnou přítomnost těch, kteří ji hlídali.Podřezali ji oni, ti dva, co seděli v parku.Vedlejší věta v prvním příkladu závisí na zájmenu; zájmena ovšem zastupují jména podstatná či na ně […]

DOTAZ:Chtěl bych se zeptat, zda v následující větě bude čárka. Prosím i o zdůvodnění, proč tam bude, případně nebude. Věta: A s možností prodávat další výrobky(,) se tento počet ještě zvýší. (Osobně bych tam čárku napsal, protože souvětí obsahuje dvě slovesa, prodávat, zvýší. Pokud bych však zaměnil pořadí vět, čárku bych nenapsal.)Pan P. K. ODPOVĚĎ […]

DOTAZ:Narazili jsme u výkladu učiva pro 5. třídu ZŠ na zadání Uveďte protiklad příslovce „tehdy“. U příslovcí času si nejsme jisti, podle jakého klíče je správné protiklady hledat: zda jde o vztah minulost – přítomnost, nebo minulost – budoucnost. Tj. zda antonymem ke slovu tehdy je teď, případně analogicky v budoucnosti zda ke slovu předtím je […]