Dotaz:
Obracím se na Vás s dotazem na zajímavý případ použití či nepoužití čárky ve větě. Věta pochází z inzerátu na byt: Pokoj směřuje do vnitrobloku, takže fajn klídek na učení(,) a je vybaven (postel, stůl, židle a dvě skříně).
Není sporu, že věta není postavena ideálně, mě nicméně zajímá, patří-li čárka ve stávající větě na označenou pozici, nebo ne (nebo je řešení ambivalentní) a proč tomu tak je. Většinou jsem si dokázal záludné případy rozlousknout sám za použití dostupných zdrojů, u dotazované věty mi však jednu variantu radí instinkt (většinou spolehlivý), zatímco druhou studentka českého jazyka. Jsa argumentačně rozpolcen, píši Vám a doufám, že se mi dostane odpovědi.
Pan O. S.

Odpověď ASČ:
Podle Slovníku spisovné češtiny je spojka takže podřadicí. V dotazovaném případě lze tedy interpretovat spojení takže fajn klídek na učení jako výpustku (elipsu) s funkcí věty vedlejší příslovečné účinkové: takže je / máte tam fajn klídek na učení. Protože jde o elipsu vloženou do souvětí mezi dvě věty hlavní, oddělíme ji od druhé věty hlavní čárkou – veškeré vsuvky, vložené věty vedlejší a jiné volně vložené výrazy se totiž podle pravidel oddělují čárkou zprava i zleva.
Zajímavé je, že čárku lze vložit i mezi fajn a klídek s viditelnou změnou významu vyjádření.

Tento drobný dotaz bychom nezveřejňovali, kdyby neodpovídal výborně na věčné dotazy k čemu jsou v praxi jazykové rozbory? Odpovídáme: mimo jiné k tomu, abychom v textu usazovali naprosto precizně interpunkci. A k čemuže je přesné usazování interpunkce? Samozřejmě napomáhá přesnému vyjádření myšlenky pisatele. Srov. Bratr řekl Karlovi, aby nepanikařil a utíkal pro pomoc vedle Bratr řekl Karlovi, aby nepanikařil, a utíkal pro pomoc. Tohle nejsou hříčky pro pobavení: došlo již k soudním sporům, kde čárka ve smlouvě rozhodovala o milionech.

Na výše uvedenou otázku ohledně smyslu jazykových rozborů odpovíme v samostatné odpovědi tazateli-rodiči, jemuž nebyla češtinářka jeho dcery schopna toto objasnit. Jedná se přitom o problematiku fundamentální, zasloužící si důkladné pojednání.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ
www.ascestinaru.cz

Zanechat odpověď