Dotaz:
Dlouho si lámu hlavu nad určitým jevem. Pokud mám větu Je lepší nejíst sladkosti, podmět je infinitiv nejíst, přísudek se sponou pak je lepší. Ale nejsem si jistá, jak určit podstatné jméno sladkosti. Rozvíjí totiž pouze slovo nejíst, které je zde ve funkci podmětu. Řekla bych, že se jedná o předmět, ale předmět nerozvíjí podmět. Jak tedy mám slovo sladkosti určit? O doplněk se podle mého nejedná.
Paní K. J.

Odpověď ASČ:
Toto je jeden z častých dotazů. Odpověď je prostá: větné členy závisejí nikoli na větných členech, nýbrž na slovních druzích. Podmět tedy může být klidně rozvíjen předmětem, pokud je podmětem sloveso v infinitivu. Podobně je předmětem výraz, který závisí na slovesném příčestí, např. (byl) nahněván na bratra, (toto je) klamavá reklama okrádající spotřebitele.

Jasný důkaz doložme na přívlastku:
1) Silný chlap zlomil kmen stromu. – Adjektivum silný je zde přívlastkem shodným k substantivu chlap; přitom zde je tvar chlap ve funkci podmětu.
2)  Viděl jsem silného chlapa, lámajícího kmen stromu. Adjektivum silného je zde rovněž přívlastek shodný k substantivu chlapa; zde je ovšem tvar chlapa ve funkci předmětu.

Čili k dotazu: nejíst je jako slovní druh sloveso. Je úplně jedno, jestli je v dané větě ve funkci podmětu nebo přísudku či jestli je ve tvaru určitém nebo neurčitém – např. tvar určitý: Je lepší, když nejíme sladkosti. Substantivum sladkosti je jak v této větě, tak v dotazované větě Je lepší nejíst sladkosti předmětem závisejícím na slovese.

Doporučujeme tazatelům zabrousit při dalších případných dotazech na toto i jiná témata nejprve na webové stránky naší Asociace češtinářů (www.ascestinaru.cz, rubrika Poradna ASČ). Často zjistí, že podobné problémy jsme již několikrát řešili. V tomto případě např. u tohoto jevu: Je možné se setkat až v úterý: podmětem je zde infinitiv setkat se, přísudkem jmenným se sponou (=přísudkem slovesně-jmenným) pak spojení je možné. Sponou je tu samozřejmě slovesný tvar je. Větný člen v úterý je pak příslovečné určení času závislé na slovese setkat se – zde je toto sloveso také v infinitivu ve funkci podmětu; viz odkaz.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ
www.ascestinaru.cz

Zanechat odpověď