Dotaz:
Dobrý den, mám tento syntaktický problém:
Ve větě Je možné se setkat až v úterý patří infinitiv setkat se  k části je možné, nebo je to podmět? Jde o to, že výraz je možné má pouze modální význam, dala bych tedy infinitiv k tomu. Šlo by pak o jmenný přísudek se sponou. Když se převede infinitiv do podoby vedlejší věty, bude z něj podmětná věta (Je možné, abychom se setkali… ). Jsem tedy na rozpacích, jak to určit.
Děkuji mnohokrát za odpověď.
Paní M. U.

Odpověď ASČ:
Na rozpacích nebuďte, uvažujete zcela správně:
Jde o přímo exemplární konstrukci s infinitivem ve funkci podmětu. Důkazem je mj. možnost substituce (náhrady) infinitivu podstatným jménem setkání/schůzka: srov. Setkání je možné až v úterý / Schůzka je možná až v úterý. Obě možnosti ukazují jasně na podstatu jevu shodou přísudku s podmětem, zde zejména ve jmenném rodě.
Podobně je podmětem infinitiv např. ve větách Mýlit se je lidské, Vyřešit tenhle úkol je nemyslitelné. A ano, máte pravdu, substituce vedlejší větou vede ke stejnému výsledku, totiž k vedlejší větě podmětné.

Závěr:
Ve větě Je možné se setkat až v úterý je podmětem infinitiv setkat se, přísudkem slovesně-jmenným (= přísudkem jmenným se sponou) pak spojení je možné. Sponou je samozřejmě slovesný tvar je. Slovosled tu nehraje roli.

Jiří Kostečka

9 komentářů.

 1. Jiří Kostečka napsal:

  Zde jsou odpovědi:

  To nebude pravda. – To = podmět, nebude pravda = přísudek jmenný se sponou (spona je „nebude“). ZSD: To nebude pravda.

  Doma by ti bylo samotnému smutno. – Jednočlenná věta, podmětová pozice se nenabízí, resp. neexistuje. Bylo by smutno = přísudek jmenný se sponou. ZSD neexistuje, protože v dané syntaktické struktuře neexistuje podmět.

  Bavilo tě dívat se na tem film? – ZSD: Dívat se bavilo.
  Naší kočce se líbí ležet u kamen. – ZSD: Ležet se líbí.

  Mně se chce spát. – ZSD: Spát se chce.

  Dodám, že valenční syntax pracuje s logičtějším určením větného základu, totiž se základovou větnou strukturou (ZVS). Základní skladební dvojice totiž velmi často nedává smysluplnou větu – k výše uvedeným větám přidejme např. i tuto „Loď ihned zamířila do přístavu“: ZSD = „Loď zamířila“ (toto ale NENÍ česky); ZVS = „Loď zamířila do přístavu“ (toto JE česky).

 2. Romana Míková napsal:

  Dobrý den,
  prosím o určení základní skladební dvojice ve větách:
  To nebude pravda.
  Doma by ti bylo samotnému smutno.
  Bavilo tě dívat se na tem film?Naší kočce se líbí ležet u kamen.
  Mně se chce spát.

  Děkuji mnohokrát za odpověď.

  Romana Míková

Zanechat odpověď