Ke kosmu, k vesmíru se neobracíme pouze jako vědci, fantastové nebo snílkové, je pro nás inspirativní i v oblasti jazykové. Nedostačují-li k vyjádření velmi vysoké až nadměrné míry slova velký, obrovský, mimořádný apod., pak zejména publicisté sahají k obratům jako astronomická částka, astronomické zisky; věci se podle nich dějí astronomickou rychlostí a údaje týkající se peněz dosahují astronomických výšek. Vidíme tedy, že vedle vyjádření významového vztahu k vědnímu oboru […]

„Na sklonku roku 1958 obdržela pracovnice cenzurního úřadu Jarmila Waageová uznání za vykonanou práci, zástupce náčelníka Hlavní správy tiskového dohledu (tak se cenzurní úřad po většinu doby své existence nazýval) jí tehdy poslal oficiální dopis, v němž ocenil její vysoké odborné znalosti: „Výsledky Tvé práce potvrdily Tvé schopnosti. Tvé jednání s partnery pomáhá k dalšímu […]

Upozorňujeme na první ukázku z cyklu článků věnovaného cenzuře v moderní české kultuře. Cyklus připravovaný pro časopis Vesmír vzniká na základě studií z monografie připravené v Ústavu pro českou literaturu AV ČR: M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní […]

Vzhledem k tomu, že se opakují dotazy k významu slova esej a k charakteristice tohoto slohového útvaru, upozorňujeme na kratší shrnující a vysvětlující článek, který byl v časopise Vesmír (v rubrice Jazykový koutek) publikován již v r. 1994, tedy v době, kdy se u nás pod vlivem anglosaského úzu začal význam slova pojímat šířeji. Článek ZDE.

„Pan profesor dbal na dvě věci: aby studentům nabídl dostatek konzultačních hodin a aby je nijak nezatížil finančně. Po osmdesátce býval větší část roku ve Všenorech, kde měl dům se zahradou, a konzultace tam poskytoval v kteroukoli denní dobu. Napadlo ho, že by studenti ušetřili jízdné a zároveň udělali něco pro své zdraví, kdyby za ním jezdili na kole. […]