Třetí číslo letošního ročníku Slova a slovesnosti (r. 74, 2013) přináší tyto texty: Karsten Rinas: Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako Vojtěch Veselý: K významovým vztahům v apoziční skupině Rozhledy Anna Čermáková: Jaký slovník uživatelé češtiny potřebují? O Slovníku současné češtiny nakladatelství Lingea Jana Hoffmannová: Radost z vícejazyčnosti Recenze Jan Chovanec: Patrick Studer – Iwar […]

Druhé číslo letošního ročníku Slova a slovesnosti (r. 74, 2013) přináší tyto texty: Úvodem (Editorial) Martina Šmejkalová: Syntaktické dílo Vladimíra Šmilauera v kontextu vývoje české lingvistiky 20. století Radek Ocelák: Sémantické škály a skalární modifikátory v češtině Rozhledy Juraj Dolník: Komplement k článku o Teórii spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu Václav Cvrček – Vilém Kodýtek: […]

První číslo letošního ročníku Slova a slovesnosti přináší tyto texty: Úvodem (Editorial) Petr Kaderka – Tamah Sherman – Eva Havlová: O redakční politice a redakční práci Petr Kaderka: Pragmatika situace Jana Davidová Glogarová – Jaroslav David – Radek Čech: Analýza tematické koncentrace textu: komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka Rozhledy Jiří Homoláč: Nad knihou […]