Aktualizace 27. 7. 2022: Po šesti letech se opětným publikováním výchozího příspěvku vracíme k tématu, jež nepřestává být aktuální, zejména pro školy. Nově doplňujeme odkaz na pozdější příspěvek Luboše Veselého a Vojtěcha Veselého. Tímto příspěvkem předznamenáváme přetištění článků a studií, jež jsou věnovány kodifikaci, popř. tématům s kodifikací volně souvisejícím. Zařadili jsme do něj texty […]

Při vnímání skutečnosti se v rámci poznávacího procesu ukončeného řečovým vyjádřením (Štěpán, 1979) uplatňuje, jak známo, vedle sluchu (vnímání zvuků komunikativních, tj. řeči, zvuků přírodních, např. zvířat aj.) také zrak. Lidské oko je schopno rozlišit několik tisíc barevných odstínů, počet jejich pojmenování je však mnohem nižší a také jejich využití je rozdílné v různých stylových […]

Znáte pojem polovedlejší věta? V úvodu autor píše: Cílem článku, který je inspirován pojetím souvětí u K. Svobody, je v rámci systémové lingvistiky (gramatiky) podat na základě především empirického přístupu k jazyku vymezení a klasifikaci polovedlejších vět, které jsou spojeny se syntaxí promluvy, textu a s jistotní modalitou a kterým dosud bylo věnováno málo pozornosti […]

Kategorie: Články, Články, Skladba

Doplněno (24. 11. 2017) o příspěvek z časopisu Čeština doma a ve světě; viz níže.   „Kde mám berle?” pobíhal zmateně. “Zase nudle?” procedil Harvey. “To přece není vaše nevěsta,” vedl si svou. “Přijměte mou upřímnou soustrast,” ťal do živého. “To je sněhu,” napadlo ho. “Pozor na miny!” vybuchl. “Kam s tím piánem, šéfe,” vytáčeli se. […]

Znovu uvádíme již dříve publikovaný článek – omlouváme se za nefunkční odkaz. Další z příspěvků vztahující se k tématu kodifikace. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 75, 2014.

Interjekce, jež jsou odrazem zvuků zvířat v jazyce, mají specifický hláskový sklad obdobný v jazycích i nepříbuzných. Mívají společný konsonantický, popř. vokalický element. Např. pro řečové vyjádření zvuku kohouta je ve všech uvažovaných jazycích souhláska k; ve většině jazyků se opakuje k třikrát, v některých dvakrát, jak jsme se pokusili doložit materiálem. Společný vokalický element […]

Kategorie: Články

Pokračujeme v přetiskování článků věnovaných kodifikaci. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 72, 2011. O kodifikaci více ZDE.

Ke konceptu minimální intervence. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 72, 2011.  Další příspěvky ke kodifikaci viz ZDE.

Článek ZDE. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 69, 2008. Další články o kodifikaci ZDE.