Časopis Knihy a dějiny je odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovna AV ČR. Vychází jednou ročně a je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě s časovým omezením do poloviny 19. století. Vedle pramenných a materiálových studií časopis uveřejňuje recenze a zprávy […]

Šéfkomentátor webu Seznam Zprávy Jan Lipold ve svém pravidelném sloupku zabrousil do problematiky českých zdrobnělin a pojal je velmi neotřele. Citujeme: „Snad největší přírodní rezervace zdrobnělin se nachází, jak se lidově říká, v gastro segmentu. Začíná to hned polévkou (9 z 10 filologů se u číšníka domáhá gulášové polevy marně) přes řízeček, klobásky, jatýrka, kachničku, salátek, pivko, džusík, panáčka a kávičku, […]

Z obsahu čísla: Kateřina Zajíčková, Ondřej Vojtíšek: Interpretační mapy: koncept, podoby a použití Robert Adam: Nepravé věty hlavní? (Jazyková poradna) Marie Čechová: Opustit myšlenku o snadném a bezpracném vzdělávání v českém jazyceStačí revize RVP pro zvýšení vzdělanosti?

V květnu tohoto roku jsme přinesli informaci o prvních pěti Dílnách České knižnice. Její svazečky jsou rozšířením Seminářů a přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům v Knižnici vydaným. Tvoří je středoškolské učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy s cílem sdílet dobrou praxi. Projekt úspěšně pokračuje a jedním z jeho výstupů je i dílna Josefa Soukala zaměřená na […]

Články zde

Obsah čísla

Z článku publikovaného v časopise Český jazyk a literatura, č. 1, 2022-23: Podnadpis tohoto zamyšlení je samozřejmě hyperbola (byť autentická) a zdaleka nevystihuje kompletní pokrytí znalosti problematiky jazykové gramotnosti mezi češtináři všech stupňů škol. Nelze však zastírat, že citovaný – nebo podobný – názor zaznívá v učitelské veřejnosti často (v současnosti i v souvislosti s […]

Obsah čísla zde

Aktualizace 27. 7. 2022: Po šesti letech se opětným publikováním výchozího příspěvku vracíme k tématu, jež nepřestává být aktuální, zejména pro školy. Nově doplňujeme odkaz na pozdější příspěvek Luboše Veselého a Vojtěcha Veselého. Tímto příspěvkem předznamenáváme přetištění článků a studií, jež jsou věnovány kodifikaci, popř. tématům s kodifikací volně souvisejícím. Zařadili jsme do něj texty […]