Časopis Knihy a dějiny je odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovna AV ČR. Vychází jednou ročně a je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě s časovým omezením do poloviny 19. století. Vedle pramenných a materiálových studií časopis uveřejňuje recenze a zprávy o domácí a zahraniční knihovědné produkci a informuje o konferencích a výstavách k dané tematice. Časopis vychází v tištěné i on-line formě v režimu Open Access. Publikačním jazykem je čeština, od roku 2020 je jedna ze studií překládána do angličtiny. Časopis je zařazen do citačních a abstraktových databází CEJSH, Erih+, Scopus a RecensioNet.

Knihy a dějiny nabízejí příspěvky věnované dějinám knihy (analýzy typografie, ilustrace, provenience a vazby), tiskařské produkce a tiskáren působících na území Čech a Moravy, knižního obchodu, dobové cenzury i historii soukromých i veřejných knihoven (církevních, šlechtických, měšťanských či profesních i knižních celků dochovaných v různých institucích).

Kamil Boldan: Flora, Emma a Katinka. Příspěvek k dějinám inkunábulistiky

Abstract

The article deals with the union catalogue of incunabula, which began to be created during the Protectorate of Bohemia and Moravia. In the 1950s and 1960s, the longterm head of the manuscript department of the present-day National Library Emma Urbán­ková was trying to complete it, but it was eventually not published in print. It has recently been made available in digital form.

Knihověda.cz. Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Zanechat odpověď