Jeden ze zásadních textů vztahujících se ke kodifikaci:

Martin Beneš, Martin Prošek, Kamila Smejkalová: Kodifikace a její role v současné společnosti.

In ULIČNÝ O.; SCHNEIDEROVÁ S. (ed.). Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 15-24

Zanechat odpověď