Upozorňujeme na příspěvek na webu Pedagogické info. V jeho úvodu se uvádí:

Na sociální síti Facebook se objevily scany několika dopisů týkajících se dotací z ESF pro bývalé základní školy praktické. Z jednoho dopisu vybíráme:

„To, co bylo v rámci dotačních titulů myšleno jako antidiskriminační a pro rovné příležitosti, se díky nově pojatému způsobu začleňovaní handicapovaných v rámci inkluze obrací proti nim. Nestačí, že takový člověk žije s postižením, v  odstatě se mu nyní veřejně říká, že musí být v té správné, úřednicky určené partě, pakliže chce využít něco, na co by měl mít již z podstaty svého zdravotního stavu právo. Celý, pro mě a pro mnohé další rodiče dětí s postižením, naprosto zvrhlý přístup v podobě překotné a do důsledků nedomyšlené inkluze pak nezbývá než shrnout asi takto:

Vážení rodiče dětí s jakýmkoliv druhem postižení, my úředníci různých institucí, Ministerstvem školství počínaje a množstvím neziskovek hledajících další dojnou krávu pod záminkou pseudosociální pomoci konče (a samozřejmě i my, politici všech možných stran, kteří máme před každými volbami potřebu vypouštět z úst všemožné floskule) víme nejlépe, co vašemu postiženému dítěti s DMO, poruchou autistického spektra, Angelmanovym syndromem, svalovou dystrofií, Prader-Wili syndromem, prospívá. Víme to i navzdory skutečnosti, že jsme o mnohých postiženích nikdy ani neslyšel. Víme to lépe než Vy, rodiče, kteří se svými dětmi trávíte 24 hodin denně 7 dní v týdnu a dokonce lépe než speciální pedagogové, kteří mají, na rozdíl od nás speciální vzdělaní a zpravidla i několik desítek let praxe. Proto pokud chcete, abychom s Vámi a Vašimi dětmi v našem systému nadále počítali, budete se řídit tím, co jsme my od stolu vymysleli, což v konkrétním případě znamená, že své dítě buď zapojíte do hlavního vzdělávacího proudu, nebo na jakoukoliv podporu zapomeňte.“

Kategorie: Obecné, Výuka a škola

2 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Kolik by vlastně stála fungující inkluze?

  http://www.pedagogicke.info/2016/03/janek-wagner-kolik-by-stala-inkluze.html

 2. Iva Švarcová napsal:

  Zločin na dětech s mentálním postižením byl zřejmě dokonán.
  Nejen, že strádají v „běžných“ školách a musí se učit podle vzdělávacího programu pro nepostižené děti a snažit se zvládat učivo, jehož obsah nechápou, nejen, že musí sedět v často přeplněných třídách, které pracují tempem, které nemohou v žádném případě zvládnout, nejen že musejí snášet ústrky, posměšky, šikanování a v lepším případě soucit nepostižených spolužáků, ale jsou odsouzeny k celoživotnímu vyčlenění ze společnosti zdravých lidí, protože po ukončení školní docházky nebudou nic vědět, nic umět a ničemu rozumět.
  Tyto děti potřebují ke svému vzdělávání nadstandardní odbornou péči a nikoliv pouhé „hlídání“nekvalifikovanými asistenty. Pokud nebudou vzdělávány na horní hranici svých možností a schopností, v budoucnu budou živořit, v lepším případě na podporách a invalidních důchodech a v horším případě v zařízeních sociální péče, pokud tato zařízení nebudou do té doby zrušena.
  Tohle chtěli novodobí humanisté, inkluzisté a další …isté?

Zanechat odpověď