Novela hodlá zlegalizovat vstup neučitelů do tříd před žáky. V důsledku však nepůjde o řešení nouzové situace, ale o zpochybnění celého vysokoškolského pedagogického vzdělání. Více rizik než přínosů.

Novela má umožnit učit všem absolventům magisterského studia s podmínkou, že si doplní pedagogické minimum. Učitelská platforma takové znění vítá, i když změnu chápe jako mimořádné opatření. Ale ředitelé mohou už dnes přijímat na omezenou dobu lidi bez kvalifikace. Schválení novely udělá z mimořádného opatření normu. Navždy. Učitelská platforma toto riziko zcela přehlíží.

Rizika pojmenoval za Pedagogickou komoru Radek Sárközi. Pokud elektroinženýr bude učit na střední škole elektropředměty, pak může být dokonce přínosem. Ale tentýž elektroinženýr může být na základní škole učitelem dějepisu nebo češtiny. Má Mgr. a bude mít pedagogické minimum. Ale bude bez řádné aprobace. A bude-li měnit školy, může se dlouho vyhýbat i tomu minimu.

Právník společnosti SCIO Jan Kaczor novelu považuje za přínosnou zvláště pro ředitele škol. Samozřejmě. Teď si budou moci dělat, co chtějí. Proto mají ve scioškolách průvodce a ne učitele? Proč mají soukromé školy dvojnásobnou neúspěšnost u státních maturit? Že by problém v kvalifikaci učitelů? Kaczor recykluje legendu o tom, že stejně jako pedagogická fakulta připraví Skaut.

Podobně účelově Kaczor připomíná slova ministra Plagy, že cílem novely je posílit manažerské pravomoci ředitelů škol. Tady ale nejde o manažerské pravomoci, ale o to, zda budeme mít podmínky pro výkon učitelské profese jasně dané, nebo je budeme dále narušovat a z výjimek dělat pravidla. Současní ředitelé nejsou zárukou toho, že nebudou tyto manažerské pravomoci zneužívány.

A může-li nahradit studium pedagogické fakulty Skaut, pak se bavme o smyslu pedagogického vzdělání vůbec. Novela experimentuje se vznikem jasné dvoukolejnosti. Na jedné straně absolventi fakult s aprobací na konkrétní předměty a odbornými zkouškami, na druhé straně absolventi VŠ bez jasné aprobace a maximálně s pedagogickým minimem. Pedagogické fakulty mohou zaniknout.

Namísto tvoření podobných experimentů by mělo ministerstvo zatraktivnit učitelskou profesi jak tlakem na atraktivní odměňování (a v tom se Plaga dvakrát nevyznamenal), tak vytvářením co nejlepších podmínek: ne byrokratická zátěž pro papírožrouty z České školní inspekce, ne nesmyslný kariérní řád, který se znovu proklubává na světlo, ne posilování České školní inspekce a vlivu neziskovek.

Učitelé potřebují prostor pro tvůrčí práci a důvěru ve svoji práci. Na školách chybí speciální pedagogové, psychologové, chybí cela řada podpůrných profesí, chybí kvalifikovaní školní asistenti s důstojnou odměnou a pracovním úvazkem, nezávislí na přechodnosti NFN nebo šablon, stejně tak chybí kvalifikovaní ajťáci zajišťující hardware i software podobně jako ti na úřadech.

Velice sporným bodem je to, kdo bude nabízet pedagogické minimum. Ministerstvo školství nedokáže garantovat kvalitu DVPP, a proto je obrovským rizikem pustit takovou novelu do světa. Neziskovky si už jistě brousí zuby na nabídku minima, stejně jako se rychle angažovaly v nabídce pro asistenty pedagoga. Takže nakonec jde zase jen o kořist v džungli pedagogickém byznysu?

Převzato z autorova blogu na idnes.cz

Kategorie: Obecné

Zanechat odpověď