Aktuální blog, publikovaný na iDNEs.cz.

Pokrytectví vyhlášky 27 si můžeme ukázat na předmětu speciálně pedagogická péče, který bude podpůrným opařením vyšších stupňů podpory. Že tento předmět by měli vyučovat speciální pedagogové, to je zcela vpořádku a je zcela žádoucí. Ale vyhláška uvádí, že předmět mohou vyučovat také učitelé s rozšířenou působností. Kdo to je? Prý proškolený učitel. Nikdo však neví, co to znamená. A může krátkodobé školení nahradit znalosti a dovednosti speciálního pedagoga?

Kategorie: i.DNES.cz, Obecné, Obecné

10 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Ještě k inkluzi: Polemika S. Štecha s inkluzivismem (z r. 2015) aneb vyjádření člověka, který 1) do lecčehos viděl a vidí a 2) přes všechen politický tlak alespoň občas neztrácí smysl pro to, že ve vzdělávání by nemělo jít jen o něčí ideologické či soukromé zájmy: http://denikreferendum.cz/clanek/19733-inkluze-nebo-inkluzivismus

 2. Iva Švarcová napsal:

  Nevím, kdo je učitel s rozšířenou působností, a také nevím, kdo je to „proškolený učitel“. Na této úrovni obecnosti to může být nejspíš kterýkoliv učitel, který prošel nějakým, v podstatě jakýmkoliv, školením.

  Zato vím, co jsou to předměty speciální péče.
  Uvádí je i Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., která poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

  řečová výchova,
  rozvoj grafomotorických dovedností,
  rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
  zdravotní tělesná výchova,
  nácvik sociální komunikace,
  zraková stimulace,
  bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
  práce s optickými pomůckami,
  logopedická péče,
  rozvíjení sluchového vnímání,
  odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a českému znakovému jazyku,
  zvládnutí českého znakového jazyka,
  prostorová orientace,
  prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
  samostatný pohyb zrakově postižených,
  práce s optickými pomůckami,
  Braillovo písmo,
  bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
  rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
  další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka.
  Jsou to ty nejnáročnější předměty, které nemůže vyučovat ani každý speciální pedagog, který sice pět let studoval speciální pedagogiku, ale nespecializoval se na určitou konkrétní disciplínu.
  Speciální pedagog zaměřený např. na. psychopedii a etopedii zpravidla neovládá znakový jazyk, ani zrakovou stimulaci, ani rozvíjení sluchového vnímání.
  Ten kdo vystudoval kombinaci surdopedie s oftalmopedií
  asi nebude kompetentní v psychopedii, etopedii a nebude ovládat bazální stimulaci pro žáky s těžkým mentálním postižením a více vadami. Ani geniální etoped nemůže kvalifikovaně vyučovat tak náročný předmět, jako je prostorová orientace, kde jde o bezpečnost žáků s nejtěžším zrakovým postižením.
  Každá „pedie “ má svá významná specifika a každá vyžaduje vysokou odbornost, má -li skutečně pomáhat dětem s postižením. Po pěti letech náročného studia každý speciální pedagog potřebuje ještě léta pedagogické praxe, aby se dopracoval ve svém oboru opravdového mistrovství.

  Co tady zmůže nějaký proškolený učitel s rozšířenou působností???????

Zanechat odpověď