Navržený kariérní řád nesleduje smysluplný cíl, ale sleduje vlastní prázdnotu vyjádřenou floskulemi MŠMT, které nedávno zopakoval arciporadce Pavlík v ČRo. Cílem měl být profesní rozvoj. Stále však převažuje úřednický charakter.

Otázkou je, do jaké míry lze vůbec profesní rozvoj učitele svázat do těsných byrokratických škatulek. Osobnost učitele se vzpírá naplňování abstraktních kompetencí navrženého standardu učitele. Tvůrci standardu usilovně buší do prázdné slámy. Jak bude učitel písemně dokládat zhůvěřilosti jako „svůj předmět dokáže nahlédnout v širších souvislostech“nebo „v kontextu měnících se požadavků na vzdělávání prohlubuje poznání sebe sama“? – Kolik času a prostředků stál tento paskvil? Kolik lidí se tím někde na Karmelitské zabývá? Vyhnat je do škol, ať se předvedou!

Zato text navržené vyhlášky o atestačním řízení v kariérním řízení je tak konkrétní, že mohou všichni kloťáci jásat. Jak hluboká je asi myšlenka ukrytá v ustanovení, že atestace na druhý stupeň „trvá nejméně 30 minut a nejdéle 60 minut“, zatímco na třetí stupeň „trvá nejméně 60 minut a nejdéle 90 minut“? Vidíte ten posun v přístupu k oběma atestacim? Dovedete si představit ty soudní spory o přetaženou nebo nedotaženou délku atestačního řízení? – Kolik času a prostředků stál tento paskvil? Kolik lidí se tím někde na Karmelitské zabývá? Vyhnat je do škol, ať se předvedou!

Doufejme, že alespoň sněmovna smete návrh novely zákona o pedagogických pracovnících se stolu.

Autorův blog na iDNES.cz

O kariérním řádu též ZDE, ZDE, ZDE či ZDE.

Kategorie: Obecné

8 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    TEZE VYHLÁŠKY O STANDARDU UČITELE (namátkou):

    Samostatný učitel: Je si vědom svých silných i slabších stránek a reflektuje jejich význam ve svém pedagogickém působení – svoje silnější stránky umí účinně pedagogicky využívat a kompenzovat jimi své slabší stránky.
    Vynikající učitel: Ve svém pedagogickém působení běžně využívá své silné stránky a zároveň pracuje na svých slabších stránkách. Na základě sebepoznání a aktuálních potřeb dále rozvíjí své osobnostní a profesní kvality. Je otevřen změnám, které na něj kladou nové nároky, a vyhledává nové výzvy.

    Kdo se opováží tvrdit, že tohle umí hodnotit, měl by dostat doživotní zákaz působit ve školství.

Zanechat odpověď