Z diskusí k výzvě založit neformální češtinářské sdružení vzešla myšlenka vytvoření stálé platformy věnované aktuálním problémům výuky českého jazyka a literatury. ASČ proto ve spolupráci s dalšími češtináři ze základních, středních a vysokých škol zakládá Češtinářské fórum (ČeF). Jeho činnost bude spočívat v organizování studiových diskusí (jejich videozáznamy budou volně dostupné), vzdělávacích seminářů aj. Přípravu každé z aktivit budou zajišťovat učitelé ze základních a středních škol ve spolupráci s bohemisty příslušné specializace. Akce budou otevřené prvotně pro češtináře .

V této chvíli již s prof. Jiřím Trávníčkem (ÚČL AV) připravujeme panelovou diskusi věnovanou tzv. povinné četbě (předpokládáme, že proběhne v březnu 2019). Rádi bychom se věnovali také výuce syntaxe (konkrétní forma bude zvolena po vyhodnocení semináře k výuce morfologie); další témata budou vybrána podle zájmu učitelů.

Budeme velmi rádi, pokud k naší aktivitě přispějete přímou účastí, přinášením námětů, kritickými připomínkami apod.

 

Josef Soukal, ASČ

Kategorie: Výuka a škola

Zanechat odpověď