V úterý 14. 6. vystoupil předseda Asociace středoškolských češtinářů Jiří Kostečka a zástupkyně sdružení metodiků cizích jazyků AMATE Dagmar Škorpíková a Eva Píšová na schůzi Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jíž předsedal PhDr. Marcel Chládek.

Pozvaní seznámili členy výboru se stanovisky obou sdružení k problematice maturitní zkoušky a přednesli návrhy ASČ i AMATE na podobu maturitní zkoušky 2018+. Obě koncepce se nezávisle na sobě shodují a prolínají v těchto bodech:
a) zachovat komplexnost zkoušky, tj. neodsouvat ústní a slohovou část do gesce škol;
b) v případě češtiny revokovat a v případě cizích jazyků zachovat dvouúrovňovou zkoušku;
c) v případě češtiny revokovat a v případě cizích jazyků zachovat centrální hodnocení písemných (slohových) prací.

Obě vystoupení byla přítomnými senátorkami a senátory pozorně vyslechnuta. Značný ohlas vyvolalo prezentování úryvků z nepovedených maturitních slohových prací 2012 z českého jazyka i vysvětlení, že centrální hodnotitelé neudělovali nedostatečné bezdůvodně, jak odpůrci nové maturity za vydatné podpory většiny médií tvrdili.

Přednášející následně zodpověděli řadu dotazů. K češtině zazněly např. tyto: jak je možné, že žáci schopní napsat takové texty se k maturitě vůbec dostali?; měla by být podle názoru češtinářů matematika povinnou součástí státní maturity?; existuje tzv. nepodkročitelné středoškolské minimum?

Zástupci ASČ i AMATE obdrželi ihned na místě pozvánku k účasti na veřejném slyšení senátního výboru 11. 6. a na chystaném Národním kulatém stole o vzdělávání. Předseda ASČ vystoupí na obou se samostatným referátem k maturitní problematice.

V  příloze naleznete ppt prezentaci předsedy ASČ na jednání senátního výboru 14. 6. 2013.

Senát – Co je ještě maturita

Zanechat odpověď