Dne 11. 6. 2013 se konalo za předsednictví senátora Marcela Chládka veřejné senátní slyšení k  problematice maturitní zkoušky.
Předseda ASČ Jiří Kostečka zde pronesl projev na téma „Maturita přátelská, nebo evropská?“
Na základě tvrdých dat, jež byla oficiálně sdělena Cermatem dne 1. 6. 2013 na Maturitním fóru v Hradci Králové, označil maturitní zkoušku z 2013 z ČJL jako cinknutou a doložil to relevantními grafy.
Postavil do kontrastu provinciální českou maturitu, znovu směřující k nekontrolovatelnému a manipulovatelnému hodnocení na školách, s maturitou moderního evropského formátu, v níž se písemné práce i ústní zkouška zásadně hodnotí a klasifikují nezávislými odborníky mimo domovské školy; v druhém případě je samozřejmostí nahrání ústního výkonu kandidáta na audiomédium.

Součástí  prezentace byly i anonymní citace z maturitních slohových prací 2013 a též z ústní zkoušky společné části, jež opakovaně (v kontextu s r. 2012) dokládají bez nadsázky otřesnou jazykovou i myšlenkovou úroveň značné části současné středoškolské populace.

Na základě uvedených skutečností rehabilitoval Jiří Kostečka centrální hodnocení slohových prací a znovu navrhl prokazatelný verifikační pokus: Nechť je 10 certifikovaným hodnotitelům předloženo 10 reálných maturitních slohových prací k opravě a hodnocení podle přijaté hodnoticí tabulky, a to za přísného nezávislého dohledu. Certifikační semináře prokázaly, že se jednotliví centrálně certifikovaní hodnotitelé nebudou lišit o více než 2 body v pásmu nad cut-off score a o více než 1 bod v pásmu cut-off score a nižším. Zároveň by bylo vhodné požádat o souběžné hodnocení týchž slohových prací 10 necertifikovaných češtinářů, kteří zastávají přístup „hodnotím citem“, a porovnat míru shody i u nich.

Zde je ppt prezentace, již  Jiří Kostečka v Senátu uvedl a na jejímž základě přednesl svůj příspěvek: Maturita přátelská, nebo evropská

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

Jeden komentář.

Zanechat odpověď