Vzhledem k tomu, že MŠMT už delší čas v otázce kariérního systému nerespektuje závažné kritické připomínky, přetiskujeme stať z r. . Autoři se k ní vyslovili k předchozímu ministerskému návrhu, jehož základ ovšem do nového návrhu přešel. Plně sdílíme myšlenku kritiků, že základním principem gradace profesionality by měla být kvalita učitelovy práce se žáky ve třídě.

Celý text ZDE. Pedagogická orientace, 2014, roč. 24, č. 2, s. 259–274.

Zanechat odpověď