Vzhledem k tomu, že MŠMT už delší čas v otázce kariérního systému nerespektuje závažné kritické připomínky, přetiskujeme stať z r. . Autoři se k ní vyslovili k předchozímu ministerskému návrhu, jehož základ ovšem do nového návrhu přešel. Plně sdílíme myšlenku kritiků, že základním principem gradace profesionality by měla být kvalita učitelovy práce se žáky ve třídě. […]