Aktuální stanovisko Asociace děkanů filozofických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, sedmi učitelských sdružení, včetně Asociace češtinářů, a pedagogických osobností.

Ze stanoviska vyjímáme:

Úvodem je třeba říci, že novela zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu pozitivních a potřebných změn, které oceňujeme.Konkrétně se jedná o systémovou podporu začínajících učitelů, včetně zavedení tzv. adaptačního období, legislativní ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a dalších podpůrných profesí a pozic ve školství, jako je např. speciální pedagog či psycholog. Pro stabilizaci a kvalitu učitelů je důležitá také garance platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu v ČR.

Zásadní výhrady však máme k paragrafům 9(a), 22(1) a 7. A to zejména k navrhované de-profesionalizací povolání učitele, tj. otevření regulované profese „učitele“ lidem bez pedagogického vzdělání.

Stanovisko České konference rektorů k novele zákona o pedagogických pracovnících

Jeden komentář.

 1. Krejčí napsal:

  Dobrý den, apely tohoto typu jsou v zásadě dvousečné a do našich vlastních nohou se zde v každém případě „střílíme“ jen a jen sami.

  Posuďme situaci bez příkras a aktivismů.

  Nechci vypadat lacině a proto si pro exposé vypůjčím pozorování, výstižně popsané kolektivem Jčmf ( Jednoty českých matematiků a fyziků ), zdokumentované v publikaci [1]

  — — — — — — (cit.):
  Každý učitel ze své praxe dobře zná, jaké problémy slovní úlohy žákům činí a jakých typických
  chyb při jejich řešení se žáci dopouštějí. Podstata obtížnosti slovních úloh je však mnohem
  hlubší, než se na první pohled zdá. Editoři provedli v roce 2014 rozsáhlý výzkum, v jehož
  průběhu na vzorku 234 učitelů převážně 2. stupně základních škol zkoumali postupy a reakce
  učitelů při řešení pro ně neznámé slovní úlohy. A výsledek? Všechny typické žákovské chyby,
  mylné postupy, neschopnost formulace smysluplné odpovědi apod. se až v pozoruhodné
  shodě objevovaly i v učitelských řešeních. (Více viz článek [3]). Toto zjištění snad dostatečně
  demonstruje skutečnou obtížnost slovních úloh.
  — — — — — —

  FAUL č.1
  Ne,
  toto zjištění nedemonstruje obtížnost slovních úloh, toto zjištění demonstruje úroveň neschopnosti a skrze tuto primární indispozici rovněž i sebe-zaslepenost v tom, že (i) takto neschopné sbory jsou přesto a aniž by bylo známo proč „povolané“ naplňovat poslání školy jako prostoru, který je specializován na profesionální údržbu a rozvoj naší civilizace.

  FAUL č.2
  Instituce k tomu účelu zřízené
  ( MŠMT, ČŠI, NPI, NÚDV a všechny jejich předešlé, reorganizacemi reorganizací zaniklé a personálně-metodicky-a-(hlavně)-finančně jen nadále přelévané podoby )
  prokázaly
  soustavnou a systematickou neschopnost, protože obměňováním hesel, popíráním sebe sama již v té samé kapitole „metodických“ elaborátů, žádné — ač tolik potřebné — zlepšení na tomto poli nevzejde.

  FAUL č.3
  Generace ještě pamětlivé výroku prof. Wichterleho, autora světového patentu na gelové kontaktní čočky, který skončil div ne jako traktorista v JZD kousek za Mělníkem … ( JZD jsou agentury pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, instalované od roku 1948 po vzoru bolševické velko-loupeže zemědělských majetků a polností organizovaná jako romanticky kolchozní družstva v krajích vezdejších ) … jsou ještě pamětlivy jeho odsudku: „Objevy vznikají z duševní práce a úsilím jednotlivce – kdo to kdy slyšel, že by nějaký symfonický opus zkomponoval kolektiv, že …“

  Ne tak ovšem „názorová“ moderna, vykovávající metodiky 2030+ hemžící se „pojmy“ jako:
  — „zažívání pocitů úspěchu“
  — „názorem“ v místech, ve kterých chybí anebo jsou ignorována fakta, metody a experiment
  — „sdílení“ ale čeho, prosím, když řada „nadšenců do sdílení“ nejenže nemá co do sdílení nabídnout a chce jen „sdílením pro sebe získavat vše, oč se sami zasloužit ani nepokusili a pokoušet se ani na moment nechtějí?

  Z tisíců stran metodik a námětů jde děs a hrůza — kdo proboha za TOHLE ty lidi platí?

  „Regulovaná“ profese se tak zde ve světle tohoto a ve světle výsledků
  jeví
  jako skupina
  (a) spolu-páchající toto zlo – nerozhodno zda aktivním pachatelstvím, či absencí úsilí zlu bránit,

  dále
  (b) jako skupina bez vnitřní schopnosti se tomuto zlu profesionálně a aktivně bránit

  a
  dále
  (c) jako kolektivním nátlakem vystupující klanová klika, která navzdory (a) a i přes (b), jen „odborářsky“ jednotně vydírá daňově povinné

  Ekosystémy bez monopolizované výsady (překřtěné zde na pojem „regulované“, ačkoliv s regulací to nemá zhola nic společného — u skutečné regulace by totiž byla ta regulační funkce skutečně zapojena a ne vystříhána a vyzkratována, jako je to zde, tedy do nefunkčního a jen sebestředně a víc a víc impotentního molochu, právě proto, že byly evoluční mechanismy vystříhány a vykastrovaný otesánek jen tloustne a tloustne, užitku ani výsledků nehledíc)
  v sobě ještě mají šanci na fungování evolučních sebe-změn (obvykle sebemanifestovaných během epizod tak zvaným Darwinovským filtrem a přežijí jen adaptace schopnější jedinci, neschopní nejsou „povinně“ živeni a uvolňují tedy místo na Slunci (v potravním řetězci) právě těm schopnějším).

  Pokud pochybujete o rozsahu zduřelé neschopnosti, stačí se podívat na [2] dvě testové úlohy PISA 2012, str.92 a 94, ve kterých jsou i na druhý, opravný, pokus vadné „vzorově správné“ odpovědi.

  Takže podle křivého metru mladé proutky máme rovnat? Ale kdež.

  „Definice“ GRAMOTNOSTÍ? Ale kdež. Tomu nevěří ani „autoři“ téhle další potěmkiniády v řadě.

  ________________________________________________________________________

  1) Matematika v médiích; Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách, 2015, Jčmf,
  str.3
  https://web.archive.org/web/20220120082157/https://suma.jcmf.cz/_files/200000074-e30e3e4083/Matematika_v_mediich.pdf

  2) Slovní úlohy ve výuce matematiky a českého jazyka; Metodický materiál pro učitele; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, 2020,
  str.92, 94 a.j.
  https://web.archive.org/web/20220120030356/https://suma-jcmf-cz.webnode.cz/_files/200000134-e315ae315c/Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20-%20metodick%C3%BD%20materi%C3%A1l%20pro%20u%C4%8Ditele%20M%20a%20%C4%8CJ.pdf

Zanechat odpověď