Programový katalog 66. ročníku festivalu českého jazyka, řeči a literatury; stránky festivalu

Z programu:

4/7:

11:00 | Návštěva u Šrámků
Exkurze a diskuse, Šrámkův dům
Komentovaná prohlídka Muzea Fráni Šrámka a Milky Hrdličkové Šrámkové. Šrámek v Sobotce a místní šrámkovská tradice, ke které patří i náš festival.
Výklad podá Olga Bičišťová. Odpověď na otázku Co je genius loci (Šrámkovy) Sobotky? budou v diskusi hledat mj. stavař a starosta Sobotky Libor Jenček, přírodovědec a vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj Jiří Klápště a socioložka a sobotecká zastupitelka Barbora Špicarová Stašková.
Moderuje Jan Bílek.

4/7:

16:00 | Klára Smolíková – Zakousněte se do knihy
Pro děti od 6 let, Děkanství
Pojďte se seznámit s rodinou Knížkových! Její členové pořád leží v knihách, v knihovně jsou pečení vaření a stránky doslova hltají. Čeká nás výprava za tajemstvím knih, při které budeme ke knihám čichat, možná je spolu s knihožrouty i trochu okusovat. Dozvíme se, zda mohou mít knihovny kolečka nebo jestli do knihovny chodí i malý vynálezce Alva. Hry s jazykem a veselé úkoly.

6/7:

9:00 | Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D. – Umělecký obraz maloměsta
v moderní české próze
Přednáška, Spořitelna
Prostředí maloměsta je jedním z konstitutivních časoprostorů moderní české prózy, těžko bychom tento fenomén hledali v polské či slovenské literatuře. Souvisí to asi s maloměstským původem řady českých
spisovatelů (A. Jirásek, K. M. Čapek- Chod, F. Šrámek, K. Poláček, R. Weiner, J. Havlíček, J. Fried, M. Viewegh, S. Komárek). Pokusíme se zodpovědět otázku, zda v textech zobrazujících maloměsto spíše prostředí utváří své obyvatele, anebo je tomu naopak.

6/7:

16:00 | Fimfárum: Až opadá listí z dubu
Pro děti od 7 let, Městské divadlo
Divadlo D21

„Když někdo nechce udělat, co se na něm vyžaduje, obyčejně to odbude tím, že řekne‚ ,až naprší a uschne‘. Nebo udělá dlouhý nos a vykřikne: ‚Tůdle!‘ Někde se říká ‚až bude za čtyrák pětník‘, někde dají
levou ruku dlaní pod žaludek a prohlásí: ‚Takovýhle fousy!‘ Znám jednu vesnici za sedmi serpentinami a devíti rigoly na jih od Prahy, kde v podobném případě říkávají ‚až opadá listí z dubu‘. A já vám povím, jak a proč se tam to rčení zavedlo…“

Kategorie: Literatura

3 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Šrámkova Sobotka 2023:
    Šrámkova Sobotka 1/7-8/7/2023
    téma Poslyš, jak zní: mluvená řeč, hlas a rozhlas
    https://sramkovasobotka.cz/ss67/program/

Zanechat odpověď