Redakční článek časopisu Český jazyk a literatura (5/2022) se věnuje chystané revizi kurikula v oboru český jazyk a literatura. V jeho závěru se uvádí:

Souhrnně můžeme konstatovat, že revize kurikula v oboru český jazyk a literatura, mají-li být skutečně efektivní, předpokládají velmi podstatné změny v pojetí učiva a jeho didaktického zpracování. Mechanické redukce, které se v úvahách o revizích někdy objevují, by byly nejen zbytečné, ale dokonce škodlivé. Jsme přesvědčeni, že nebude-li východiskem nové úpravy obsahu předmětu český jazyk a literatura důkladná kompetentní analýza vytěsňující možnost náhodné redukce či vyřazení celých tematických okruhů či jejich částí, nemůže tato úprava uspět.

Jde o úkol časově i pracovně velmi náročný; v krátké lhůtě, kterou máme k dispozici, nebude podle našeho názoru možné změny přímo ukotvit v revidovaných rámcových vzdělávacích programech. Je nezbytné počítat s výrazně delším přechodným obdobím, v němž bude probíhat soustavná příprava učitelů (jejich další vzdělávání) i odpovídajících učebních materiálů a hledání i ověřování nejvhodnějších a nejefektivnějších způsobů didaktické transformace obsahů a práce s nimi ve třídách. Tomuto postupu by nejspíše odpovídala už zmiňovaná strategie, kterou předložil před časem T. Janík (2013) – rozvinutí kurikulární reformy do koncepce podpory škol a profesního rozvoje učitelů.

Pokládáme současně za potřebné zahájit oborovědidaktickou diskusi o základních koncepčních otázkách. V příštím ročníku našeho časopisu takovou odbornou diskusi otvíráme.

Kategorie: Výuka a škola

2 komentářů.

  1. Zdeněk napsal:

    Jenomže pod krycím názvem profesní rozvoj se ukrývá exhumace kariérního řádu.

    • Josef Soukal napsal:

      Jako signatář dopisu a účastník diskusí nad jeho zněním uvádím, že o „exhumaci kariérního řádu“ nebyla řeč.

Zanechat odpověď