Národní pedagogický institut ČR (anotace): Cílem diskusního panelu bylo představit účastníkům Kurikulum češtiny jako druhého jazyka a test k určení úrovně českého jazyka u dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, které připravil NPI ČR pro MŠMT, zároveň byly podány zástupci MŠMT informace ohledně nově připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ. Samotné kurikulum a diagnostický test pro školy k určení úrovně znalosti českého jazyka představila garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných a jeho autorka Mgr. Alice Kourkzi z NPI ČR. Připravovaný systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách pak představil ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT a zároveň ředitel Masarykovy ZŠ Klánovice PaedDr. Michal Černý, který zároveň přispěl pohledem z praxe a zasadil připravovaný systém do praktického kontextu. Bližší parametry systému osvětlil ve svém příspěvku vedoucí Oddělení základního vzdělávání MŠMT Mgr. Svatopluk Pohořelý, který zároveň zodpověděl v moderované diskusi všechny doplňující dotazy účastníků.

Zanechat odpověď