Vážení návštěvníci webu, členové a hosté ASČ,

jménem výboru ASČ si Vás dovolujeme informovat o fóru k maturitní problematice, jež naše asociace zorganizovala a svolává na 1. června do Hradce Králové na půdě tamní univerzity. Zároveň Vás srdečně zveme k účasti na něm. Podrobnosti, zejména o přesném místě a čase konání, naleznete v přiložené pozvánce.

Nad akcí převzal záštitu primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink a děkan PdF UHK doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

K maturitní problematice vystoupí v hlavním příspěvku předseda a místopředseda ASČ a zástupci AMATE (sdružení metodiků cizích jazyků).

Cílem setkání je otevřít problematiku maturitní zkoušky 2018+ a přispět k tomu, aby při rozhodování o její vnější i vnitřní podobě znalo MŠMT názor středoškolských učitelů z terénu, metodiků i vysokoškolských pedagogů.

Těšíme se na Vaši účast. V případě, že budete mít zájem přednést diskusní příspěvek, sdělte to prosím na asociační e-mail ascestinaru@ascestinaru.cz.

Jiří Kostečka
předseda ASČ

Josef Soukal
místopředseda ASČ

Pozvánka na maturitní fórum

Zanechat odpověď