O co jde?

Didactica viva neboli Živá didaktika je zastřešujícím označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. Reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi. V současné době jsou výzkumné poznatky o školním vzdělávání zpracovávány do podoby přehledových studií (viz Studovna→Přehledy výzkumů), aby se na ně navázalo rozvahou o perspektivní orientaci živé didaktiky. Didactica viva je otevřena jak dalšímu rozpracování, tak svému přehodnocování na základě výzkumů a zobecněných zkušeností z praxe.

Didactica viva je adresována učitelům, ředitelům škol, mentorům – reflektivním praktikům, kteří chtějí hluboce (tzn. na úrovni teorie) porozumět praxi a na tomto základě ji zlepšovat. Je rozvíjena pro učitele a s učiteli přesvědčenými o tom, že jakožto profesionálové si nemohou vystačit s recepty, a proto mají zapotřebí celoživotně rozvíjet své profesní dispozice (např. diagnostické a reflektivní kompetence, profesní vidění).

Na podporu Živé didaktiky jsou vyhledávány podnětné příspěvky a zveřejňovány na DiViWebu, popř. v časopisech Komenský nebo Pedagogická orientace (vždy po recenzním řízení). Přehled o nich je v dvouměsíčních intervalech šířen prostřednictvím Newsletteru, jež je zasílán „přátelům“ DiViWebu. Přejete-li si stát se adresátem newsletteru, vyplňte on-line formulář.

 

Citováno podle stránky DiWiWeb.

 

Zanechat odpověď