O co jde? Didactica viva neboli Živá didaktika je zastřešujícím označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. Reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi. V současné době jsou výzkumné poznatky o školním vzdělávání zpracovávány do podoby přehledových studií (viz Studovna→Přehledy výzkumů), aby se na […]